Har du precis blivit utvald att agera handledare för en studerande som ska genomföra LIA på ditt företag? Grattis – nu väntar en spännande och lärorik tid för er båda! 

Att vara handledare är ett förtroendeuppdrag som innebär att du får vara med och hjälpa en annan person att utvecklas och växa inom sitt framtida yrke. Men det betyder också att du får en möjlighet att själv utvecklas och reflektera över ditt eget yrkesutövande och för många innebär handledarrollen ett första steg mot framtida formella ledaruppdrag. Vi på Göteborgs Tekniska College är glada och  tacksamma över att du tar emot en av våra studerande och vill göra allt vi kan för att stötta dig i din roll som handledare. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor! 


Glöm inte att skriva omdöme

Som handledare bedömer du din praktikant efter genomförd LIA genom att ge ett s.k. omdöme. Ditt omdöme utgör sedan underlag för den utbildningsansvarige lärarens betyg på kursen.

Omdömet ska vara oss tillhanda senast sista dagen på praktikperioden. Praktikanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och praktikanten ska tillsammans gå igenom dokumentet innan praktiken avslutats.

Tryck här för att fylla i omdöme för din praktikant


Vanliga frågor

Vi får ofta frågor kring LIA:n och nedan har vi försökt att besvara de frågor som ofta återkommer. Tryck på frågan så dyker svaret upp. Är det något annat du undrar över är det bara att kontakta oss!

Hur tar jag emot min praktikant på bästa sätt?

Den studerande har själv huvudansvar för LIA-perioden och för att den ska bli bra. Hen ansvarar för att söka upp dig och etablera en kontakt.  Tillsammans skriver ni sedan en handlingsplan över LIA:n. Handlingsplanen för LIA-perioden ska vara ett enkelt dokument som handledaren och praktikanten tillsammans upprättar utifrån de mål som finns angivna för LIA-perioden. Målen för varje LIA-period finns i det informationshäfte som är framtaget för varje utbildning och som du finner under ikonen studerande. Med målen i fokus skrivs en generell plan där anpassning görs till praktikantens egna behov och intressen och arbetsplatsens möjligheter. Handlingsplanen ska sedan styra LIA:n och vara underlag för senare utvärdering. Handlingsplanen kan liknas vid en enkel arbetsbeskrivning där fokus ligger på att uppnå LIA-periodens mål. Handlingsplanen skickas till utbildningsansvarig hos oss.

Vad ska anges i handlingsplanen?

Här följer några frågor som kan vara till hjälp vid utformningen av handlingsplanen:

- Vad är LIA-periodens mål?
- Vad är praktikantens personliga mål med LIA-perioden?
- Vilka aktiviteter och arbetsuppgifter bör praktikperioden innehålla för att nå angivna kompetensmål för LIA-perioden?
- Hur ska vi tillsammans arbeta för att bäst uppnå praktikperiodens, praktikantens och handledarens mål?

Får handlingsplanen revideras?

Ja! Det är viktigt att inte se handlingsplanen som ett statiskt dokument som inte får ändras underpraktikens gång. Flera faktorer kan bidra till att handlingsplanen behöver ändras eller uppdateras. Syftet med handlingsplanen är att ”hålla kursen” genom hela LIA-perioden och att kontinuerligt återkomma till målen för respektive LIA-period.

Vilken försäkring gäller för min praktikant under LIA:n?

Vad händer om en praktikant råkar ut för en olycka eller orsakar skada på företagets utrustning? Det finns flera olika försäkringar för YJ-studerande; personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och Student UT-försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella YH-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkeshögskolan genom Kammarkollegium.

Ansvarsförsäkringen gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en YH-studerande vållar en skada.

Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet.

Hur kontaktar jag utbildningsansvarig?

Utbildningsansvarig nås lättast via mail eller telefon, se kontaktuppgifter nedan:

Andrea Palmberg
Utbildningsledare yrkeshögskolan
andrea.palmberg@gtc.com
0708 - 58 19 81


Kostnadsfri handledarutbildning

Vi erbjuder en kostnadsfri handledarutbildning för samtliga LIA-handledare. Mer information samt anmälan sker till utbildningsansvarig eller arbetslivskoordinator. 


Kontakta oss vid frågor!

Hans Rosén
Arbetslivskoordinator
hans.rosen@gtc.com
0708 - 58 19 41