Hur LIA:n är utformad för dig som studerande beror på vilken utbildning du går och på vilket sätt den är upplagd (dagtid-heltid eller kvällstid-distans-deltid). På denna sida hittar du allmän information som är bra för dig att känna till, du finner informationshäftet som är skapat specifikt för din utbildning samt svar på frågor som vi ofta får från studerande!

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Under LIA:n får du som studerande omsätta teoretiska kunskaper i praktiken, vilket gör att du får arbetslivserfarenhet och kontakter inom branschen redan under studietiden. LIA ingår i alla våra yrkeshögskoleutbildningar och omfattar ungefär en tredjedel av utbildningen.


Informationshäften att ladda ned

Nedan finner du informationshäfte för just din utbildning och klass. För att läsa dokumentet behöver du har Adobe Reader installerat på din dator, vilket du lätt kan ladda ned här.


Vanliga frågor och svar

Vi får ofta frågor kring LIA:n och nedan har vi försökt att besvara de frågor som ofta återkommer. Tryck på frågan så dyker svaret upp. Är det något annat du undrar över är det bara att kontakta oss!

Får jag hjälp med att hitta min LIA-plats?

Oavsett vilken utbildning du går rekommenderar vi att du själv är aktiv i att söka en LIA-plats. Du vet bäst själv vilka dina långsiktiga mål är och vilken typ av arbetsplats som passar dig - därför blir du mer nöjd om du själv får vara med och påverka var du ska göra din LIA! Ytterligare en fördel med att själv söka sin LIA-plats är han man förbereder sig för livet efter examen och på jobbsökande och anställningsintervjuer som man då kommer att gå igenom. Men vi lämnar dig inte ensam; du får ta del av vårt nätverk av företag och vi stödjer och coachar dig hela vägen mot din LIA-plats.

Vilka aktiviteter erbjuder skolan inför LIA:n?

Vi brukar erbjuda flera aktiviteter som en förberedelse för din LIA:

- Introduktion till Arbetslivsintegrationsgruppen som ansvarar för LIA-platser.
- CV-skrivning och personligt brev
- Coachande samtal 
- Möte med studerande i åk 2 som kan dela med sig av sina erfarenheter av att skaffa LIA-plats 
- Lyssna på åk 2 när de presenterar sina examensarbeten
- Information från fackförbund med fokus på vad man bör tänka på när man söker jobb 
- Information från bemanningsföretag om möjlighet till framtida anställning

När ska jag kontakta min handledare?

Som studerande har du själv huvudansvar för LIA-perioden och för att den ska bli bra. Du ansvarar för att söka upp handledaren och etablera en kontakt och tillsammans skriver ni en handlingsplan över LIA-perioden. Detta bör göras i god tid innan din första dag på LIA:n.

Vad är en handlingsplan?

Handlingsplanen för LIA-perioden ska vara ett enkelt dokument som handledaren och du tillsammans upprättar utifrån de mål som finns angivna för LIA-perioden. Målen för just din utbildning finns beskrivna i informationshäftet.

Med målen i fokus skrivs en generell plan där anpassning görs till dina behov och intressen och arbetsplatsens möjligheter. Handlingsplanen ska sedan styra LIA:n och vara underlag för senare utvärdering. Handlingsplanen kan liknas vid en enkel arbetsbeskrivning där fokus ligger på att uppnå LIA-periodens mål.

Det är viktigt att inte se handlingsplanen som ett statiskt dokument som inte får ändras underpraktikens gång. Flera faktorer kan bidra till att handlingsplanen behöver ändras eller uppdateras. Syftet med handlingsplanen är att ”hålla kursen” genom hela LIA-perioden och att kontinuerligt återkomma till målen för respektive LIA-period.

Handlingsplanen ska skickas till ansvarige för just din utbildning!

Vad ska anges i handlingsplanen?

Här följer några frågor som kan vara till hjälp vid utformningen av handlingsplanen:

- Vad är LIA-periodens mål?
- Vad är praktikantens personliga mål med LIA-perioden?
- Vilka aktiviteter och arbetsuppgifter bör praktikperioden innehålla för att nå angivna kompetensmål för LIA-perioden?
- Hur ska vi tillsammans arbeta för att bäst uppnå praktikperiodens, praktikantens och handledarens mål?

Hur kontaktar jag utbildningsansvarig?

Utbildningsansvarig nås lättast via mail eller telefon, se kontaktuppgifter nedan:

Andrea Palmberg
Utbildningsledare yrkeshögskolan
andrea.palmberg@gtc.com
0708 - 58 19 81

Vad har jag för försäkring under min LIA-period?

Det finns flera olika försäkringar för YH-studerande; personskadeförsäkring, ansvarsförsäkring och Student UT-försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella Yh-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen tecknas och betalas av Myndigheten för Yrkeshögskolan genom Kammarkollegium och du kan läsa mer om den här.

Ansvarsförsäkringen gäller under utbildningsmomentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäkringen omfattar skada som en Yh-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren får betala enligt skadeståndslagen om en Yh-studerande vållar en skada.

Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Student-UT är en samlingsförsäkring som tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan.


Kontakta oss vid frågor! 

Hans Rosén
Arbetslivskoordinator
hans.rosen@gtc.com
0708-58 19 41