Martin Davidsson, handledare på Volvo Logistics

Hur är det att ta emot en LIA-student? Hur förbereder man sig? Vilka fördelar har ett företag eller en avdelning av att ta emot en LIA-student? Vi ställde några frågor till Martin Davidsson som är en av alla våra handledare för att få mer information om rollen som just handledare.

Martin arbetar på Volvo Logistics och gör alltid ett förarbete innan LIA-perioden tar sin början. Bland annat träffar han studenten ett par veckor innan för att presentera uppdraget.  

- Jag tycker det är bra att kunna träffa studenten innan LIA-perioden börjar för att kunna presentera uppdraget men även för att ge studenten möjlighet att bilda sig en uppfattning och samtidigt få lite lokalkännedom och information inför första dagen hos oss.

Till mötet ser Martin till att ha klart en beskrivning av uppdraget som studenten sedan får med sig hem efter mötet. Det är alltid uppskattat och ger studenten möjlighet att förbereda sig inför LIA:n. Och inför första dagen ser han till att ha klart en del saker;  

  • passerkort, dator mm. så att studenten kan komma in i uppgiften snabbt
  • checklista för introduktion på avd, företaget etc.
  • lista med kontaktuppgifter
  • en plan för introduktion och möten för uppföljningar under LIA-perioden

"Är beskrivningen av LIA-uppgiften bra blir studenten snabbt självgående"

I yrkesrollen är det bra att vara självgående, lyhörd, gilla att jobba i team och att ha förmågan att kunna kommunicera med personal på rätt sätt berättar Martin. Att vara lite av en problemlösare är en bra egenskap som man har mycket nytta av i det dagliga arbetet. Ett problem ger oftast också nya möjligheter.   

- När jag har en LIA-student hos mig har jag täta dialoger med studenten, i de fall det finns behov av detta. Finns det en bra beskrivning av LIA-uppgiften blir oftast studenten snabbt självgående. Därutöver ligger regelbundna uppföljningsmöten på förutbestämda dagar inplanerat för att stämma av hur det går.

"Studenterna har bidragit med flera förslag till förbättringar och lösningar"

- Fördelarna med LIA är att de studerande ser kopplingarna mellan verklighet och teori. De vågar också framföra sina i´déer utifrån sina teoretiska kunskaper, då de gjort en jämförelse med hur det ser ut i praktiken. Oftast blir det flera riktigt bra idéer till förbättringar, då studenterna ser lösningar i ett bredare perspektiv.

Vi på Göteborgs Tekniska College är tacksamma för Martins engagemang och vet att det här med LIA är en win-win-sitation.

- Vi har genom våra LIA-studenter fått mycket bra idéer som har kunnat förverkligas. Studenterna har tagit egna initiativ, varit snabbt självgående och ofta tänkt i större perspektiv utifrån uppgiften, vilket bidragit till flera olika förslag till förbättringar och lösningar.