Hur är det att ta emot en LIA-student? Vad vinner företaget på det? Vi ställde några frågor till en av våra handledare Nina Andersson som själv studerat hos oss och som idag arbeter som produktionschef på Marinfloc AB.

Nina arbetar idag som produktionschef på Marinfloc AB, en tjänst hon fick efter att hon studerat vår yrkeshögskoleutbildning Ledare i industriell verksamhet. Hennes arbete är oerhört varierande och ingen dag är den andra lik. 

Med jämna mellanrum tar Nina emot en LIA-student från vår utbildning inom Produktionsutveckling och hon menar att möjligheten till LIA gör utbildningen mycket mer verklighetsorienterad.

- Som studerande har man möjlighet att lära sig av den erfarenhet som finns ute i organisationerna. Dessutom får man med sig en bred kompetens genom att först få läsa den bakomliggande teorin och sen se hur den används ute på företagen.

Marinfloc AB har haft flera LIA-studenter och där företaget fått hjälp med att studera tillverkningsprocessen grundligt med nya ögon och andra infallsvinklar.

- De studerande har gett förslag på möjliga förbättringar och det kunskapsbyte som sker mellan personalen och de studerande är spännande berättar Nina. Andra fördelar vi har sett är att vi fått hjälp kring struktur och rutiner samt att se över vad som kan effektiviseras.

Och sist... vad gav utbildningen hos oss dig?

- Den har gett mig otroligt bra möjligheter genom en smidig väg ut i arbetslivet och ett stort kontaktnät. Genom de företag, handledare, lärare och medstudenter som man träffar under sina studier skapar man en mycket bra grund för sitt fortsatta arbetsliv.