LIA är en stor del av en yrkeshögskoleutbildning. Hur ska man tänka när man söker LIA? Vad vill man få med sig för erfarenheter? Vi ställde några frågor till Pavo Lozancic som studerat produktionsteknik hos oss om hur han tänkte kring just LIA:n. 

Innan Pavo påbörjande sin utbildning, och under utbildningens gång, arbetade han som maskinoperatör på Pågen AB. När det var dags att göra LIA ville han dock se en annan industri och sökte därför plats på Volvo Car Corporation i Floby. 

- Jag har en vän som jobbar som produktionstekniker på Volvo Car Corporation i Floby och han är väldigt nöjd med sin arbetsgivare. Han hade då jobbat där i två år och hade utvecklats enormt under sin tid, vilket gjorde mig intresserad av företaget och yrkesrollen. Det var min vän som hjälpte mig att få en LIA-plats där.

Under LIA:n ville Pavo se och testa en produktionsteknikers olika arbetsuppgifter och hur arbetsstrukturen fungerade på företaget. Och det är erfarenheter som han verkligen känner att han fick med sig.

- LIA:n har gett mig insikt i vad arbetet som produktionstekniker innebär och jag har fått erfarenheter och kunskaper i det praktiska arbetet. Dessutom gav LIA:n mig nya kontakter som hade kunnat leda till en anställning på företaget om jag hade velat. 

Pavos tips till andra som söker en LIA-plats är att våga fråga det företag man kan skulle vilja jobba på i framtiden. Får man väl in en fot på ett företag och visar ett stort intresse för arbetsuppgifterna kan det leda till något mer!