Produktionslogistik
200 YH-poäng (deltid-kvällstid)

Vi ger dig som vill kombinera arbete med studier chansen till en spännande utbildning i Produktionslogistik. Utbildningen bygger på självstudier på distans med handledning via Internet. Detta kombinerar vi med regelbundna träffar med föreläsningar och laborationer ungefär en kväll i veckan samt enstaka lördagar vid behov. Vi hoppas att du vill gå till skolan efter jobbet!

Som produktionslogistiker arbetar du med att skapa en effektiv logistik och att rätt sak är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Är du drivande, ser helheter och gillar att kommunicera med andra människor är detta en yrkesroll som passar dig!

Examensarbetet gör du på ett företag

Som slutuppgift kommer du driva ett projekt med tydlig koppling till produktionslogistik på ett företag. Projektet motsvarar åtta veckors
heltidsarbete.

Branschen behöver dig

Industrin söker ständigt nya och duktiga medarbetare med kännedom om produktionslogistik. Efter utbildningen kan du söka jobb som exempelvis:

 • Produktionslogistiker
 • Logistikberedare
 • Produktionstekniker - logistik
 • Förpackningstekniker
 • Produktionsplanerare
 • Materialplanerare

Exempel på arbetsuppgifter är att planera och optimera materialflöden på ett kostnadseffektivt sätt eller att analysera materialflödeskedjor och ge förslag till åtgärder med syfte att säkerställa störningsfri produktion, exempelvis att uppdatera materialstrukturer, fastställa säkerhetsnivåer och ledtider samt optimera hemtagningskvantiteter

Vidare kan du arbeta med att ansvara för och självständigt driva projekt som ska förbättra leveransprecision, öka lönsamheten, ge hög produktivitet, skapa korta leveranstider och ge hög materialomsättning. Även om uppgifter som att självständigt värdera och välja kommunikativa verktyg och ledarskapsstil för att leda medarbetare mot uppsatta mål,  presentera åtgärdsförslag och lönsamhetskalkyler på ett fackmässigt sätt eller att kommunicera och argumentera självständigt med andra aktörer och yrkesroller, t.ex inköpare och leverantörer inom logistikflödet.

Kan jag söka utbildningen?

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad - du har alltid en chans att komma in!

För denna utbildning krävs att du har en gymnasieexamen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 1a eller Matematik A
 • Svenska 5, Svenska A eller Svenska som andra språk
 • Engelska 5 eller Engelska A
 • Produktionskunskap 1 eller motsvarande
 • Industritekniska processer eller motsvarande
 • Människan i industrin 1

Du kan ha motsvarande kunskaper på annat sätt, exempelvis genom att ha jobbat i industrin. Så, sök även om du inte uppfyller kraven ovan!

Du kan läsa mer om behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Du behöver datorvana

Eftersom utbildningen sker på distans med handledning via Internet, krävs det att du har god datorvana och goda kunskaper i grundläggande datorkunskap för att kunna delta i utbildnigen. En grundförutsättning är också
att du har tillgång till dator och Internet.

Kursöversikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Examensarbete 40 p
 • Förpackningslogistik 20 p
 • Industriell projektplanering 10 p
 • Lean logistics 20 p
 • Ledarskap & kommunikation 10 p
 • Produktionslogistik A 15 p
 • Produktionslogistik B 20 p
 • Produktionslogistik C 30 p
 • Tillämpad produktionsekonomi 15 p
 • Tillämpade produktionslogistikverktyg 20 p

Kontakta Andrea vid frågor


Andrea Palmberg 
Utbildningsledare yrkeshögskolan
andrea.palmberg@gtc.com
0708 - 58 19 81