Produktionsteknik
200 YH-poäng (deltid-kvällstid)

Vi ger dig som vill kombinera arbete med studier chansen till en attraktiv deltidsutbildning i Produktionsteknik. Utbildningen bygger på självstudier på distans med handledning via Internet kombinerat med regelbundna träffar med föreläsningar och laborationer ungefär en kväll i veckan samt enstaka lördagar vid behov. Vi anordnar även utbildningarna Produktionslogistik och Produktionsutveckling inom ramen för Yrkeshögskolan.

Nära samarbete med industrin

Idag efterfrågar tillverkningsindustrin en kombination av kunskaper inom områdena produktion, ekonomi, kvalitet, arbetsorganisation och ledarskap, vilket kan sammanfattas i begreppet Lean Production. Denna utbildning ger dig kunskap i Lean Production samt olika arbetssätt för att åstadkomma en resurseffektiv tillverkning.

Våra utbildningar skapas och genomförs i ett nära samarbete med Volvo Lastvagnar, Volvo Personvagnar, Volvo Buss och SKF samt ett antal andra företag inom produktionsindustrin och representanter från bolagen deltar i lednings- och referensgrupp.


Kursöversikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Tillämpad matematik 10 p
 • Excel 10 p
 • Produktionsteknik 50 p
 • Tillämpad produktionsekonomi 10 p
 • Industriell projektplanering 10 p
 • Logistik 15 p
 • Hållbar produktion 10 p
 • Lean Production 30 p
 • Kvalitetsteknik 20 p
 • Ledarskap och kommunikation i industriell produktion 15 p
 • Lärande i arbete:projektarbete 20 poäng


Framtida yrkesroller

 • Produktionstekniker
 • Kvalitetstekniker 
 • Kvalitetssamordnare
 • Rationaliseringstekniker
 • Produktionsberedare
 • Processtekniker


Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

Efter genomförd utbildning kan du ta anställning som produktionstekniker inom tillverkningsindustrin med arbetsuppgifter som att aktivt medverka i metod och beredningsfasen av befintliga eller nya produkter för anpassning till produktionsprocessen, ta ansvar för att följa med i utvecklingen av industrin och överför detta till utveckling av produktionsprocessen. 

Vidare kan du självständigt få arbeta med att förbättra produktionsprocessen med avseende på ergonomi, ekonomi, kvalitet och materialflöde samt utveckla produktionsmetoder. Du kan även på få arbeta med att ta fram och presentera förslag på hur förändringar kan användas för utveckling av produktionsprocessen eller aktivt fungera i olika arbetslags- och koordinationsfunktioner inom produktionsprocessen. 


Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande, tex. utländsk examen eller Komvux. Dessutom krävs särskilda förkunskaper i form av två års arbetslivserfarenheter från produktionsindustrin eller likvärdig teknisk utbildningsbakgrund, dvs. tex. studier och/eller praktik och godkända betyg i kursen Ma1a eller motsvarande


Datorvana

Eftersom utbildningen sker på distans med handledning via Internet, krävs god datorvana och goda kunskaper i grundläggande datorkunskap för att kunna delta i utbildnigen. En grundförutsättning är också att du har tillgång till dator och Internet utanför skolan. 


Kursbeskrivningar