Arbeten med stor variation!

Vad kan man arbeta med efter vår utbildning inom produktionsutveckling? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Vad är det som gör arbetet roligt och stimulerande? Vi ställde några frågor till våra tidigare studenter Erik Sköller som idag arbetar som produktionstekniker på Väderstad-Verken AB, Mike Mwera som arbetar som teknisk konsult på TA Hydronics och Fabian Karlsson som via ÅF är konsult på Volvo Group Trucks Operations i Köping.

Erik Sköller,  Väderstad-Verken AB

Erik och hans arbetsgrupp bestämmer hur en ny produkt ska produceras. De analyserar bland annat fram arbetstiden för produkten genom AviX, ett datasystem för tid- och metodstudier. Ibland filmas produktionen av en redan industrialiserad produkt som sedan AviX-analyseras.

- Jag arbetar främst med tid- och metodstudier på nya produkter, både i koncept- och industrialiseringsfasen, för att ge produkten ett standardiserat arbetssätt samt att få ut så effektiva kalkyler som möjligt. Inom min yrkesroll samarbetar jag med flera inom företaget, både andra tekniker men även produktionsledare, projektledare och operatörer.

Hans arbetsgrupp är relativt nystartad och mycket tid läggs därför på verksamhetsutveckling, vilket stimulerar och utvecklar honom mycket i yrkesrollen.

Och... vad tycker du om vår yrkeshögskoleutbildning Produktionsutveckling som du läste under två år?

- Utbildningen gav mig kunskap, stärkte mitt självförtroende och gjorde mig bättre på att tänka långsiktigt. Jag trivdes mycket bra på Göteborgs Tekniska College!


Mike Mwere, TA Hydronics

Den ena dagen är inte den andra lik. Mike beskriver sitt arbete som varierande och hans arbetsuppgifter kan vara allt från produktionstekniska ärenden, installation av arbetsplats- och fabrikslayouter, CAD, tidsstudier som blir underlag för framtagande av bemanningsplaner, utveckling av produktionsupplägget för effektiv och arbetsmiljögodkänd process, styrplaner eller att vara support till manufacturing engineering. Listan kan göras lång!

- Målet är alltid att eliminera förluster av tid, kostnader, material, energi och andra resurser. Jag får samarbeta med flera olika yrkesroller, både konstruktörer, produktionspersonal, produktionschefer och ekonomer, vilket ger mig möjlighet att lära mig massor och samtidigt utvecklas tillsammans med andra..

Och... vad tycker du om vår yrkeshögskoleutbildning Produktionsutveckling som du läste under två år?

- Utbildningen har öppnat en helt ny arena av möjligheter som verkade vara utom mitt räckhåll innan. Bland de bästa beslut jag tagit var att börja studera. 


Fabian Karlsson, konsult via ÅF på Volvo Group Trucks Operations i Köping

Fabian arbetar idag som produktionsingenjör och har till uppgift att se till att produktionen är anpassad för konstruktionen och att konstruktionen anpassas för produktionen. Kortfattat kan man beskriva att han är kommunikationen mellan produktion och konstruktion.

- Mina arbetsveckor ser väldigt olika ut beroende på var vi är i de olika projekten. Just nu ligger all min fokus på tre produktprojekt samt ett Major Kazien projekt. I de produktprojekt som tar mest tid nu, och som jag är delprojektledare för, fokuseras den mesta tiden på att verifiera att vi kan tillverka de nya artiklarna samt vad produktpriset blir. 

I Major Kazien projektet är Fabian projektledare och de är precis klara med förstudien. Nu ska de bara komma på en lösning på problemet! 

- Det mest stimulerande med mitt jobb är variationen, utmaningarna och målen.

Och... vad tycker du om vår yrkeshögskoleutbildning Produktionsutveckling som du läste under två år?

- Utbildningen har förberett mig väl för min yrkesroll och gett mig bra förutsättningar för att enkelt skapa mig en helhetsbild och se lösningar på ett problem från ett helikopterperspektiv.