Spännande yrkesutbildningar

Industrin och fordonsbranschen söker ständigt nya kompetenta medarbetare inom en mängd områden. Vi erbjuder yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå med ett stort inslag av praktik på olika företag.  

Utbildningarna är:

  • cirka ett år långa 
  • avgiftsfria och berättigar dig till studiemedel från CSN
  • framtagna efter behov i samverkan med företag och kommun
  • leder till efterfrågade yrkesroller 
  • varvar teoretiska studier i skolan med praktik på företag

På uppdrag av ArbVux och GRvux

Våra yrkesvuxenutbildningar genomförs på uppdrag av Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg (ArbVux) och Göteborgsregionen (GR) och är framtagna i samverkan med företag och kommun efter framtidens kompetensbehov.

Utbildningar startar flera gånger per år, bland annat i januari och augusti.

Hitta rätt utbildning för dig hos ArbVux eller GRvux.