För studerande

För handledare

För företag

Industrin och fordonsbranschen söker ständigt nya kompetenta medarbetare inom en mängd områden och genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) skapas naturliga kontakter och möjligheter för både studerande och företag.

Stora och små företag tar emot studerande

Kompetensbehovet i regionen är den främsta drivkraften bakom vilka yrkesvuxenutbildningar som startar. Under APL-perioder får man som arbetsgivare tillfälle att bekanta sig med framtida medarbetare - vilket är en otrolig möjlighet för alla inblande!

APL innebär att en del av utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats och både små och stora företag har tidigare tagit emot och anställt studerande, däribland: Volvo Personvagnar, IAC, Scania bilar, Caterpillar, Volvo Buss, Keolis och Göteborgs Spårvägar.

Vi garanterar alla studerande en APL-plats

Vi genomför yrkesutbildningar på uppdrag av Göteborgs stad och Göteborgsregionen och APL är en mycket viktig del av utbildningen. Skolan garanterar att alla studerande får en praktikplats.

Enligt avtal är alla studerande försäkrade, både personförsäkring, om man skadar sig på arbetsplatsen, och ansvarsförsäkring, om olyckan är framme och något går sönder under  praktik, ingår i skolans försäkring.

Rätt information för just dig

Är du studerande som söker information om hur du ska genomföra din kommande APL-period? Är du handledare som ska ta emot en ny studerande och undrar vad som förväntas av dig? Följ knapparna ovan för att finna rätt information för just dig!

Kontakta oss vid frågor!

Marie Persson
Arbetslivskoordinator
marie.persson@gtc.com
0708-58 19 80