För studerande

För handledare

För företag

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka yrkesvuxenutbildningar som startar och hur de är upplagda. För företag och arbetsgivare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbildningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Frågor?

Ulrika Aiff
Utbildningsledare
ulrika.aiff@gtc.com
0708-58 19 49