För studerande

För handledare

För företag

Hur APL:n är utformad för dig som studerande beror på vilken utbildning du går och på vilket sätt den är upplagd. På denna sida hittar du allmän information som är bra för dig att känna till samt svar på frågor som vi ofta får från studerande!

På din APL-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och du får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Får jag hjälp att hitta en APL-plats?

Oavsett vilken utbildning du går rekommenderar vi att du själv är aktiv i att söka en APL-plats. Du vet bäst själv vilka dina långsiktiga mål är och vilken typ av arbetsplats som passar dig - därför blir du mer nöjd om du själv får vara med och påverka var du ska göra din APL! Ytterligare en fördel med att själv söka sin APL-plats är han man förbereder sig för livet efter examen och på jobbsökande och anställningsintervjuer som man då kommer att gå igenom. Men vi lämnar dig inte ensam; du får ta del av vårt nätverk av företag och vi stödjer och coachar dig hela vägen mot din APL-plats. Och... vi ansvarar att alla studerande har en praktikplats under sin utbildning!

Vilka aktiviteter erbjuder skolan inför APL:n?

Vi brukar erbjuda flera aktiviteter som en förberedelse för din APL:

  • Introduktion till Arbetslivsintegrationsgruppen som ansvarar för APL-platser.
  • CV-skrivning och personligt brev
  • Coachande samtal 

Har jag någon försäkring i samband med APL:n?

Vi genomför yrkesutbildningar på uppdrag av Göteborgs stad och Göteborgsregionen. Enligt vårt avtal är alla studerande försäkrade, både personförsäkring, om du skadar dig på arbetsplatsen, och ansvarsförsäkring, om olyckan är framme och något går sönder under din praktik, ingår i skolans försäkring.

Kontakta oss vid frågor! 

Marie Persson
Arbetslivskoordinator
marie.persson@gtc.com
0708-58 19 80