Att studera hos oss

Vi har sedan januari 2010 anordnat yrkesvuxenutbildningar på uppdrag av Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg (ArbVux) och Göteborgsregionen (GR). Utbildningarna är framtagna i samverkan med branschen för att stärka behovet på arbetsmarknaden, vilket ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen. 

Vem får söka våra utbildningar?

Du som har slutfört grundskola eller motsvarande fr.o.m 1 juli det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Göteborgsregionens kommuner, dvs. Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

ArbVux och GRVux ansvarar för antagningen och betyg. Vi ansvarar för genomförandet av utbildningen 

ArbVux, GRVux och Göteborgs Tekniska College har olika ansvarsområden. ArbVux och/eller GRVux ansvarar för antagning till utbildningen och utfärdande av betyg. Till dem ska du höra av dig om du undrar över behörighet, antagning och möjligheter till en plats på nästa utbildningsstart! Vänd dig till ArbVux tel. 031-368 00 00.eller GRVux i din hemkommun med frågor om antagning.

Vi står för genomförande av utbildningen och när du väl är antagen är det vi som ansvarar för att din tid på skolan blir riktigt bra och att du kan nå målet med din utbildning!

Unika lokaler

Göteborgs Tekniska College har moderna lokaler med avancerad teknikutrustning. Våra lärcenter finner du i Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda vilket ger en unik närhet till industrin och fordonsbranschen. På våra lärcenter finns både traditionella klassrum och öppna studiemiljöer med god tillgång till datorer med Internetanslutning.

Varierande undervisningsmetoder

Utbildningarna inleds med en introduktion till studieteknik, datorer och IT, gruppdynamik och likabehandling samt medarbetarskap och CV-skrivning. Under utbildningens gång varvas föreläsningar, praktiskt arbete, laborationer, projekt och grupparbeten. Datorn är hela tiden ett viktigt verktyg i studierna. Skolan har en webbplattform, ITS Learning, där du finner ditt kursmaterial och din individuella pedagogiska planering (IPP).

Praktik på företag

I alla utbildningar ingår praktikveckor där du får testa på din framtida yrkesroll. På så sätt får du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i det verkliga arbetslivet. Genom praktiken får du erfarenheter som inte går att inhämta i klassrummet och knyter företagskontakter som kan vara värdefulla när det är dags att söka jobb. Bland våra samarbetsföretag finner du bl.a. Volvobolagen och dess underleverantörer, eftermarknad och märkesverkstäder samt en rad små och stora industriföretag i regionen.

Du får en egen mentor

Som studerande får du en egen mentor som stödjer dig i dina studier och tillsammans tar ni fram en individuell pedagogisk planering (IPP). Lärarna på skolan är engagerade och anpassar undervisningens innehåll efter den senaste tekniken. Våra lärare har olika bakgrund och erfarenheter från både näringsliv och högskola.

Stöd i svenska språket

Har du ett annat modersmål än svenska erbjuder vi stöd för att du ska klara av din utbildning och förstå de tekniska ord som är vanliga inom yrkesrollen. Våra tekniklärare har flera års erfarenhet av arbete med SFI och yrkesutbildningar och på skolan finns flera lärare i svenska som andraspråk.

Studievägledning, specialpedagog och kurator

Ibland känns det tufft att studera och man kan vara i behov av extra stöd och vägledning. Då kan en träff med vår studie- och yrkesvägledare, vår specialpedagog eller vår kurator hjälpa dig vidare. De finns här för att svara på dina frågor och ge dig verktygen som gör att du lyckas med studierna och når ditt mål med utbildningen!

Studiemedel

Våra yrkesvuxenutbildningar är studiemedelsberättigande, vilket gör att du kan söka båda bidrag och lån. På CSN:s hemsida finns information om olika typer av studiestöd. Du kan även räkna ut när dina studieskulder kommer att vara återbetalda.

CSN Göteborg
403 39 Göteborg
0771-276300 
www.csn.se