Tekniker automatiserad produktion

Företag och industrier automatiserar i allt större utsträckning sin verksamhet för att vara resurseffektiva och konkurrenskraftiga, vilket skapar behov av personal med kompetens inom installation, driftsättning, service och underhåll. Utbildningen inom automatiserad produktion ger ett brett arbetsfält inom industrin men även inom fastighetsautomation eller försäljning av automationsutrustning. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få anställning som tekniker inom modern industrin. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment i skolans teori- och laborationssalar. Även praktik inom ett industritekniskt företag ingår.

Många av kurserna i utbildningen hanterar specialprogram för tex. PLC och robotprogrammering eller grafisk hantering av ritningar, så god datorvana underlättar. 

Det är också viktigt att du har grundläggande matematikkunskaper och ett visst intresse för beräkningar, vilket krävs för att tillgodogöra sig utbildningen, framförallt i elkurserna. 

Ute på företagen är många tekniska manualer skrivna på engelska och du behöver kunna utföra sökningar på nätet på engelska. 

Utbildningen ger dig teoretisk kompetens för auktorisation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik utföra installationsarbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.


Exempel på kurser:

 • Robotteknik
 • Avhjälpande underhåll
 • Underhåll och driftsäkerhet
 • Ellära
 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Elmotorstyrning
 • Industritekniska processer
 • Matematik
 • Distribuerade styrsystem
 • Mät- och styrteknik
 • Mät- och reglerteknik
 • Programmerbara styrsystem

En dag på jobbet

Som automationstekniker arbetar du med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar och programmera anläggningar som är datorstyrda. I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera apparater och anläggningar och utföra förebyggande underhåll.  Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade till nätverk och felsökningen görs ofta via en uppkopplad dator innan man kommer ut i anläggningen. I yrkesrollen kan du också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. 

Ofta utförs arbetet under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel. Automationstekniker kan vara anställda av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna. Då är kontakten med kunder en viktig del av arbetet. En hel del resor ingår i sådana arbeten och körkort är därför önskvärt.

Automationstekniker är en sammanfattande yrkesbenämning. Det förekommer även att man kallas styr- och reglertekniker eller styr- och reglermekaniker. Om arbetet utförs i en processindustri kan man även kallas instrumenttekniker. Man kan också vara anställd som underhållstekniker eller som servicetekniker inom industrin. 

Utbildningens längd

Studierna är på heltid och du läser cirka 57 veckor beroende på förkunskaper och din studietakt. Under juli månad är det studieuppehåll.

Studieform

Lärarledda lektioner, laborationer, APL, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industrierfarenhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkessvenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Ansök till utbildningen

Du ansöker hos ArbVux eller GRVux.