Industritekniker

Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom såväl industriell produktion som andra områden av arbetslivet där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas. I utbildningen blandas teoretiska kunskaper med praktiska och många av kurserna är av laborativ karaktär. Du läser kurser inom underhåll, reparationsteknik, svets och ellära. I utbildningen ingår även praktik inom näringslivet. 

Vill du ha ett spännande jobb i framtiden?

Efter utbildningen kan du arbeta med service och reparationer inom tillverkande industri och dess kringfunktioner men även i andra företag som har behov av olika typer av underhåll; båda av maskiner, el och annan utrustning. 

Utbildningens längd

Ca: 55 veckor heltidsstudier under dagtid, vilket motsvarar ca: 1350 gymnasiepoäng. 

Kurser

Delkurserna i utbildningen är på gymnasial nivå och läs gärna mer om respektive kurs på Skolverkets hemsida

 • Elmotorstyrning
 • Industritekniska processer
 • Industriautomation
 • Ellära 1
 • Elkraftteknik
 • Svets grund
 • Sammanfogning
 • Verkstads- och materialhantering
 • Avhjälpande underhåll 1 och 2
 • Produktionsutrustning 1
 • Praktisk ellära
 • Underhåll lager och smörjteknik

Studieform

Möjlighet till flexibla studier, lärarledda lektioner, laborationer, APU, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industrierfarenhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkessvenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Ansök till utbildningen

Du ansöker via VUF.