Installationselektriker

Är du intresserad av ett varierande jobb där du får arbeta med att installera elektrisk utrustning som belysning, olika styr- och regleringssystem på fastigheter, industrier, bostäder eller affärslokaler? Då är detta en utbildning för dig!

Som installationselektriker drar du in ledningar och installerar elektrisk utrustning både på höga höjder och i trånga utrymmen. Du drar också fram ström till fläktar, värmeanläggningar och belysning och ansluter kylskåp och spisar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få anställning som Installationselektriker. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment i skolans teori- och laborationssalar. Även APL (praktik) på en arbetsplats ingår.

Under utbildningen kommer du få kunskaper inom elsäkerhet eftersom misstag kan orsaka stora skador både på personer och egendom.

Utbildningen ger dig teoretisk kompetens för auktorisation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik (efter avslutad utbildning) utföra installationsarbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.

Exempel på kurser:

 • Fastighetsautomation
 • Ellära
 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Servicekunskap
 • Belysningsteknik
 • Elinstallationer
 • Elmotorstyrning
 • Kommunikationsnät
 • Matematik
 • Sammanfogning

En dag på jobbet

Du arbetar med att skapa nya elinstallationer och utöka befintliga elanläggningar. Felsökning och reparationsteknik är vanligt förekommande i arbetet. Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet, vilket innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel.

Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel. Då är kontakt med kund är en viktig del av arbetet krävs det att du är serviceinriktad. Resor kan ingå i sådana här arbeten och körkort är därför önskvärt.

Utbildningens längd

Studierna är på heltid under 58 veckor. Under juli månad är det studieuppehåll.

Studieform

Lärarledda lektioner, laborationer, APL, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industrierfarenhet önskvärt.

Ansök till utbildningen

Du ansöker på hos ArbVux eller GRVux.