Mekaniker tunga fordon - lärling

Nu finns det möjlighet för dig som är 20 år eller äldre att gå en lärlingsutbildning till personbilsmekaniker där du genomför minst 70 procent av utbildningen på en arbetsplats och resten på skolan. En handledare stöttar dig på arbetsplatsen och en lärare gör detsamma på skolan. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen börjar med en orienteringskurs på 100 poäng, där vi tillsammans gör en studieplanering och där du får besöka en lärlingsarbetsplats. 

Du får kunskaper i grundläggande fordonsteknik och hur ett tungt fordon är uppbyggt. Du lär dig vad komponenter i ett fordon gör och hur de sitter ihop och fungerar tillsammans. 

Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utvecklar du förmågan att reparera och utföra service på lastbilar. Du kommer även skaffa dig kunskaper för att följa miljö- och säkerhetsföreskrifter. 

En stor del av undervisningen sker på verkstäder med handledning.

Exempel på kurser:

  • Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 
  • Lastbilar och utrustning
  • Maskin- och lastbilsteknik introduktion
  • Reparation av lastbilar och mobila maskiner
  • Komfortsystem
  • Arbete från servicebil
  • Ellära
  • Matematik

En dag på jobbet

Som mekaniker arbetar du med att ta emot kunder, felsöka, demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. En mekaniker har många möjligheter till varierande och spännande arbetsuppgifter. 

Det är viktigt att du är serviceinriktad och duktig på att kommunicera med människor, eftersom moderna verkstäder fokuserar på kundbemötande som en viktig del av kundens helhetsupplevelse och du utgör företagets ansikte utåt i mötet med kunden. 

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara verkstäder, bärgningsföretag, större åkeriföretag eller Bilprovningen. 

Utbildningens längd

Utbildningen är på heltid upp till 65 veckor beroende på tidigare förkunskaper och erfarenheter. Din utbildning blir individuellt upplagd.

Studieform

Lärarledda lektioner, laborationer, självstudier samt handledning. Största delen av utbildningen är du på din lärlingsarbetsplats tillsammans med handledare. 

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industrierfarenhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkessvenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Ansök till utbildningen

Om denna form av utbildning låter intressant för dig är du välkommen att besöka ArbVux:s studievägledning på Rosenlundsgatan 8 för samtal och anmälan. 

Innan du blir antagen kommer du att bli kallad till ett planeringssamtal där det avgörs om lärlingsutbildning är rätt för dig. 

Du ansöker via ArbVux.