SFI Fordon

Utbildning för dig som vill kombinera studier i SFI eller svenska som andraspråk grund (SASG) med gymnasiala kurser inom fordonsteknik. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och är en bra förberedelse för fortsatta studier mot fordonsmekaniker. Du kommer att göra två praktikperioder under utbildningen inom fordonsbranschen.

Vill du studera vidare eller söka jobb?

Tycker du att det verkar intressant att jobba med fordon är detta en utbildning för dig.  Du kan fortsätta studera till fordonsmekaniker efter avslutad utbildning eller söka jobb på däckfirmor, bensinstationer eller rekonditioneringsfirmor.

Utbildningens längd

Du studerar två terminer på heltid och läser 500 gymnasiepoäng.

Kurser

Delkurserna i utbildningen är på gymnasial nivå och läs gärna mer om respektive kurs på Skolverkets hemsida

  • Fordonsteknik introduktion (FODFOO0)
  • Personbilsteknik introduktion (PERPES0)
  • Matematik 1A (MATMAT01a) 
  • Svenska för invandrare Sfi D (SFIKUD9) 
  • Svenska som andraspråk grund (GRNSVA2)

Studieform

Möjlighet till flexibla studier, lärarledda lektioner, laborationer, APU, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

Vid studier i kombination med Sfi: Godkänt betyg i sfi-kurs C eller motsvarande. 

Vid studier i kombination med SASG: Godkänt betyg i sfi-kurs D eller motsvarande.

Ansök till utbildningen

Du ansöker via VUF.