Elmekaniker

Företag och industrier automatiserar i allt större utsträckning sin verksamhet för att vara resurseffektiva och konkurrenskraftiga. Det värsta som kan hända är att det blir stopp i produktionskedjan, bara några minuter orsakar stora ekonomiska förluster. Elmekaniker har som arbete att hindra produktionsstopp med förebyggande reparationer och underhållsarbete. Om det ändå händer är du i regel den förste på plats som skall identifiera och åtgärda felet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få anställning som mekaniker inom modern industrin. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment i skolans teori och laborationssalar. Även praktik inom ett industritekniskt företag ingår.

Utbildningen ger dig teoretisk kompetens för auktorisation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik utföra installationsarbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.

En del programmering ingår i utbildningen och det underlättar om du har datavana. 

Matematikundervisning ingår som ett stöd för att kunna räkna i elkurserna.

Exempel på kurser:

 • Industriautomation
 • Avhjälpande underhåll
 • Underhåll driftsäkerhet
 • Underhåll lager och smörjteknik
 • Ellära
 • Praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Elmotorstyrning
 • Industritekniska processer 
 • Matematik
 • Produktionsutrustning
 • Sammanfogning

En dag på jobbet

Du arbetar med service och reparationer inom tillverkande industri och dess kringfunktioner men även i företag som har behov av underhåll av tex. maskiner, el och annan utrustning. Ofta utförs arbetet under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar.

Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel.

Du kan vara anställd av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna. Då är kontakten med kunder en viktig del av arbetet. En hel del resor ingår i sådana arbeten och körkort är därför önskvärt.

Utbildningens längd

Studierna är på heltid och du läser mellan 50 och 56 veckor beroende på förkunskaper och din studietakt. Under juli månad är det studieuppehåll.

Studieform

Lärarledda lektioner, laborationer, APL, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industrierfarenhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkessvenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Ansök till utbildningen

Du ansöker på hos ArbVux eller GRVux.