Validering skadereparatör

Har du under en längre tid haft ett arbete som du saknar utbildning för kan du få hjälp att få dina kunskaper bedömda genom validering. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Har du kunskap men saknar betyg?

Hos oss kan du valideras för att få dina kunskaper formaliserade, vilket kan förkorta vägen till nytt jobb eller fortsatta studier avsevärt. Bedömning av dina kunskaper görs med hjälp av skriftliga, muntliga och praktiska medel. Du kan då få ett intyg eller betyg på det du kan. Validering kan göras inom olika områden, i kursplanen ser du några ämnen där du kan få dina kunskaper validerade. Med hjälp av validering kan du få behörighet att söka utbildningar du är intresserad av och även göra din studietid kortare. 

Utbildningens längd

Hela utbildningen är på 1500 poäng men där det för dig kan bli aktuellt att validera några kurser och läsa de andra. 

Kurser

Delkurserna i utbildningen är på gymnasial nivå och läs gärna mer om respektive kurs på Skolverkets hemsida

  • Personbilsteknik introduktion
  • Riktningsteknik introduktion
  • Karosserikonstruktioner och inredning
  • Riktbänkssystem
  • Skadebesiktning och produktionsflöde
  • Skarvnings- och sammanfogningsteknik

Studieform

Möjlighet till flexibla studier, lärarledda lektioner, laborationer, APU, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industrierfarenhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkessvenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Ansök till utbildningen

Du ansöker via VUF.