Yrkesförare - lastbil

Denna utbildningen vänder sig är till dig som är intresserad av att arbeta som yrkesförare inom godstransporter, en bransch med mycket goda chanser till arbete. Utbildningen ger dig C-körkort och kompetensbevis att börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Under utbildningen får du information från transportföretag om yrket och anställningskrav. Efter utbildningen är du behörig att köra lastbil i in- och utrikestrafik.

Kompetens som efterfrågas

Utbildningen är till för dig som är intresserad av att arbeta som yrkesförare inom godstransporter, en bransch med mycket goda chanser till arbete.

Utbildningens längd

Ca: 25 veckor heltidsstudier under dagtid, vilket motsvarar ca: 800 gymnasiepoäng

Kurser

Delkurserna i utbildningen är på gymnasial nivå och läs gärna mer om respektive kurs på Skolverkets hemsida

  • Godshantering-vux
  • Godstrafik
  • Fordonskombinationer godstransporter
  • Yrkestrafik-vux

Studieform

Möjlighet till flexibla studier, lärarledda lektioner, laborationer, APU, självstudier samt handledning.

Förkunskaper

För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska eller Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå. För utbildningen rekommenderas grundläggande kunskaper datakunskaper.

Ansök till utbildningen

Din ansökan ska innehålla:

1. Kopia på svenskt körkort klass B eller motsvarande behörighet utfärdat i annat EES-land.

2. Kopia på körkortstillstånd grupp III (alternativ 2).

Du söker körkortstillstånd hos Transportstyrelsen eller på www.korkortsportalen.se. För att få körkortstillståndet måste du ha ett läkarintyg. Det kan du få på din vårdcentral.

Observera att det tar lång tid från det att du söker ditt körkortstillstånd tills du får det på grund av lång handläggningstid. Du måste därför ansöka om tillståndet i god tid!

Ansökan görs via VUF.