Validering – dina erfarenheter är värdefulla!

Validering handlar om att synliggöra en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig. Har du under en längre tid haft ett arbete som du saknar formell utbildning för kan du få hjälp att få dina kunskaper bedömda och formella betyg utfärdade genom validering. Syftet kan till exempel vara att anpassa en pågående utbildning så att man som student inte behöver läsa om ämnen som man redan kan. Det kan också handla om att man vill dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb.

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av kunskaper och kompetenser. Bedömning av dina kunskaper görs med hjälp av skriftliga, muntliga och praktiska medel. Resultatet av en validering kan skifta, men ofta innebär det att validanden kan tillgodoräkna sig vissa kurser och läsa vissa.

Vi validerar alla

Vi utför på uppdrag av Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborgs Stad validering inom samtliga våra utbildningsområden.  

Här anmäler du intresse förvalidering via ArbVux.

Mer information om vad validering innebär och hur det kan gå till finner du på www.valideringsinfo.se