Skip to content

Elsäkerhet för fordonsbranschen

Tid: 8.00-8.30 Plats: Teams

Fordons­bran­schen går igenom stora föränd­ringar med elekt­ri­fi­ering och utveckling av elektriska fordon. Detta innebär inte bara en hållbarare framtid det innebär också stora föränd­ringar på arbets­plat­serna inom branschen. Hur skall vi arbeta säkert med elektriska fordon och dess komponenter? Vår utbildare Ulf Persson kommer under frukost­se­mi­nariet prata om hur vi kan arbeta säkert med och runt elfordon, vilka anvisningar att hålla koll på och varför. 

Elsäkerhet viktigt för arbetsmiljön

De som arbetar i fordonsbranschen från tillverkning till service och återvinning utsättas för elektriskt fara som en del av arbetsmiljön. Hur skall vi hantera det? Ulf Persson kommer under frukostseminariet gå igenom olika aktuella standarder för elsäkerhet, branschanvisningar och prata om vad arbete med risk för elektrisk fara kan innebära. Halvtimmen kommer fokusera på följande punkter:

  • Regelverk, standarder och branschanvisningar
  • Arbete vid risk för elektrisk fara

Målgrupp

Du som arbetar i eller runt el-fordonsbranschen.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria. 

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 29 mars.

Möteslänk

Mötet äger rum online via Teams. 

Anslut

Om föreläsaren

Ulf Persson är Göteborgs Tekniska College främsta utbildare inom elsäkerhet. Han har tillbringat större delen av sitt yrkes­verk­samma liv på under­hålls­av­del­ningar på Volvo Cars i Torslanda. Idag ingår han i vårt Electro­mo­bility-team och utbildar i elsäkerhet för både fasta instal­la­tioner och fordon. 

Syftet med vår serie 5 snabba är att inspirera och väcka intresse för ämnen som vi på Göteborgs Tekniska College brinner för och som vi vet att företag inom industrin har ett stort kompetensbehov inom.

– Noomi Bergström, projektledare

Övriga seminarier i serien 5 snabba

Metoder och mindset för kompe­tens­ut­veckling på arbets­platsen – våra bästa tips!
Torsdag 4 maj | 8.008.30 | Teams | Anna Cato Moe | Anmälan

Värdeflöden och tillgäng­lighet i flödes­gruppen
Torsdag 1 juni | 8.008.30 | Teams | Michael Bergström | Anmälan

Anmäl dig direkt!

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig