Skip to content

Metoder och mindset för kompetensutveckling på arbetsplatsen – våra bästa tips!

Tid: 8.00-8.30 Plats: Teams

Hur kan vi förstärka effekterna av online-lärande på arbets­platsen? Vi på Göteborgs Tekniska College vill ständigt utforska, utveckla och höja standarden av kompe­tens­ut­veck­lingen vi erbjuder. I takt med kompe­tens­be­hovet ökar så är online-utbildningar ett tacksamt sätt att utbilda ditt företags personal, men kvalitén ska motsvara behovet. Vår verksam­hets­ledare Anna Cato Moe brinner för ämnet och kommer ge sina bästa tips!

Kompetensutveckling i utveckling

Framtidens industri och teknik är i ständig förändring och med nya hållbarhetsmål, digitalisering och elektrifiering är det viktigt att kompetensnivån hänger med i utveckling. Vår Anna Cato Moe kommer under detta korta frukostseminarium prata om hur du och ditt företag ska tänka när det kommer till kompetensutvecklingen hos er organisation. Hur kan ni utveckla metod och mindset att lära för jobbet på jobbet? Anna kommer under halvtimmen ta upp dessa punkter:

  • Up-skill och re-skill för framtidens arbetsliv – online är populärt, men hur får vi bäst resultat?
  • Vuxnas lärande - så säger forskarna
  • Rapport från projektet Digital pedagogik och kompe­tens­ut­veckling för industrin
  • Våra bästa tips på metoder och mindset vid lärande på arbetsplatsen

Målgrupp

HR, chefer, fackliga organi­sa­tioner, bransch­or­ga­ni­sa­tioner mfl.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria. 

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 3 maj.

Möteslänk

Mötet äger rum online via Teams. 

Anslut

Om föreläsaren

Anna Cato Moe är verksam­hets­ledare på Göteborgs Tekniska College och har mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxnas lärande. Anna brinner för pedagogisk utveckling och har på senare år medverkat i flera större projekt kring skolut­veckling och pedagogisk utveckling, tex. inter­na­tio­nella projekten SHINE (om samverkan mellan utbildare och näringsliv inom motsvarande Yrkes­högskolan), Fit for 4.0 (om horison­tella kompetenser i den digita­li­serade produk­tions­in­du­strin) och Vinnova-finani­serade Digital Pedagogik och Kompe­tens­ut­veckling inom industrin, som fokuserar just på möjligheten till online­lä­rande på våra industriföretag. 

Syftet med vår serie 5 snabba är att inspirera och väcka intresse för ämnen som vi på Göteborgs Tekniska College brinner för och som vi vet att företag inom industrin har ett stort kompetensbehov inom.

– Noomi Bergström, projektledare

Övriga seminarier i serien 5 snabba

Värdeflöden och tillgäng­lighet i flödes­gruppen
Torsdag 1 juni | 8.008.30 | Teams | Michael Bergström | Anmälan

Anmäl dig direkt!

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig