Skip to content

Roadmap för hållbar produktion

Tid: 8.00-8.30 Plats: Teams

Hållbar utveckling är avgörande för vår planet, och för många företag kan hållbarhet utgöra en del av affärsidén eller vara ett konkur­rensmedel. Hur kan du och ditt företag genomföra föränd­rings­resan mot en mer hållbar produktion? Vi hjälper dig att ta fram roadmappen! 

Så skapar du en roadmap som möjliggör för en hållbar produktion

Vår teknikutvecklingschef Johan Bengtsson leder projektet Production for Future med fokus på hållbarhet, mångfald och teknik. I det här digitala frukostseminariet kommer han att tipsa om hur du kan gå från att bara prata miljömål till att faktiskt se helheten med hållbart företagande.

Johan kommer även att presentera resultaten från ett examensarbete om vägen till hållbarhet i SME-företag, som utförts av studenter på Chalmers program för Lärande & Ledarskap i samverkan med Production for Future.

  • Vad innebär hållbar produktion?
  • Hur skapar du roadmappen som möjliggör resan mot en hållbar produktion - vilka strategier, verktyg och certifieringar kan du ta hjälp av?
  • Hur tänker andra små och medelstora produktionsföretag kring hållbar produktion och vilka erfarenheter har de gjort?
  • Resultat från examensarbete på Chalmers

Målgrupp

Studenter, ingenjörer, tekniker och chefer som är intres­serade av industriell digita­li­sering och hållbarhet. 

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria. 

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 15 juni.

Möteslänk

Mötet äger rum online via Teams. 

Anslut

Om föreläsaren

Johan Bengtsson är teknik­ut­veck­lingschef med lång pedagogisk erfarenhet. Har genom åren drivit ett flertal utveck­lings­projekt med fokus på kompe­tens­för­sörjning och digita­li­sering, däribland Smarta Fabriker, edig och Production for Future. Utsågs till Årets Samverkare 2020

Syftet med vår serie 5 snabba är att inspirera och väcka intresse för ämnen som vi på Göteborgs Tekniska College brinner för och som vi vet att företag inom industrin har ett stort kompetensbehov inom.

– Noomi Bergström, projektledare

Övriga seminarier i serien 5 snabba

När är det läge att automa­tisera?
Torsdag 2 februari | 8.008.30 | Teams | Johannes Persson | Anmälan

När alla jobbar mot samma mål – föränd­rings­kultur
Torsdag 3 mars | 8.008.30 | Teams | Günter Sand | Anmälan

Elsäkerhet för chefer — ditt nya arbets­gi­var­ansvar
Torsdag 7 april | 8.008.30 | Teams | Ulf Persson | Anmälan

Dataanalys stabi­li­serar dina processer
Torsdag 12 maj | 8.008.30 | Teams | Emina Atic | Anmälan

12/5: 5 snabba | Dataanalys stabi­li­serar dina processer

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig