Skip to content

Värdeflöden och tillgänglighet i flödesgruppen

Tid: 8.00-8.30 Plats: Teams

Hur kartlägger vi processens värdeflöden och tillgäng­lighet i våra flödes­grupper. Hur samman­ställa vår data? Och varför ska vi mäta? Vår Michael Bergström kommer under detta korta frukost­se­mi­narium besvara dessa fråge­ställ­ningar och ge dig tips på metoder för kartläggning samt perspektiv på produktionsanalys.

Värdet av att mäta

  • Vilken funktionstillgänglighet har processens värdeflöde och våra flödesgrupper och hur mäter vi flödes effektivitet
  • Metoder för kartläggning av värdeflöden och flödesgrupper
  • Holistiska perspektiv på produktionsanalys, VSM
  • Hur används data till förbättringsarbete för processens värdeflöden och flödesgrupper


Målgrupp

Produk­tions­tek­niker, produk­tions­ledare, projekt­ledare inom industri.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria. 

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 31 maj.

Möteslänk

Mötet äger rum online via Teams. 

Anslut

Om föreläsaren

Michael Bergström är både utbildare och utbild­nings­an­svarig inom produk­tions­ut­veckling på Göteborgs Tekniska College med gedigen pedagogisk och industriell erfarenhet. Han har genom åren speci­a­li­serat sig inom produk­tions­teknik, Lean Production och kompe­tens­ut­vecklar samt undervisar i olika tidmät­nings­system, värde­flö­des­a­na­lyser och beräkningar av genom­lopps­tider i produktionsprocesser. 

Syftet med vår serie 5 snabba är att inspirera och väcka intresse för ämnen som vi på Göteborgs Tekniska College brinner för och som vi vet att företag inom industrin har ett stort kompetensbehov inom.

– Noomi Bergström, projektledare

Serien 5 snabba kommer tillbaka i höst!

Har du något ämne du vill veta mer om? Tipsa oss gärna!

Anmäl dig direkt!

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig