Skip to content

Automation för underhållspersonal 25 YH-poäng

Datum: 09 novPlats: Volvo Torslanda | distans

Har du tidigare erfarenhet av indust­riella processer och är redo för nya möjligheter inom ditt område är detta kursen för dig! I höst startar kursen Automation för under­hålls­per­sonal och ger dig chansen att ta ett kliv framåt i karriären. Sök redan idag!

För dig som arbetar som underhållspersonal

Med denna kurs lär du dig mer om driftsättning och programmering av industriella styrsystem som PLC. Kursen erbjuder konkurrenskraftiga kunskaper inom informationsteknik och funktion för automatiserade processer.

Du får även lära dig logiska grundfunktioner, grundläggande operatörskommunikation, felsökningsarbete, koppla ihop och driftsätta styrsystem med I/O enheter och mycket mer.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från indust­riellt underhåll eller motsvarande

Kombination av studier på plats och distans

Utbild­ningen bedrivs i 50% takt under 12 veckor. Lektioner på tisdagar i våra lokaler vid Volvo Torslanda i Göteborg kombineras med distansstudier.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • Om logiska grundfunktioner
 • Om PLC, uppbyggnad och funktion samt betydelse för automa­ti­serade processer
 • Om standarder och begrepp som används vid arbete med PLC
 • Om uppbyggnad och funktion av kring­ut­rustning till PLC t.ex. säkerhetssystem
 • Läsa och tolka el-scheman
 • Om frekvens­styrning av motorer och inställning av parametrar
 • Om IT- system som kan användas för styrning, övervakning samt larmhan­tering inom industriell produktion
 • Om nätverk­sto­po­logier, standarder och några av de protokoll som utgöra grunden i indust­riella IT- lösningar.

Färdigheter att:

 • Programmera och driftsätta PLC
 • Använda infor­ma­tions­teknik som stöd vid drift och underhåll av PLC
 • Felsöka med hjälp av el-schema, manualer och dokument
 • Planera och på ett säkert sätt utföra arbete i PLC
 • Tolka existerande program som hjälp vid felsökning
 • Läsa driftstatus och parametrera frekvensomformare
 • Konfigurera, koppla ihop samt driftsätta styrsystem med distri­bu­e­rande I/O enheter

Kompetens att självständigt:

 • Att själv­ständigt med hjälp av systemens program och dokumen­tation, felsöka och åtgärda uppkommande fel
 • Att själv­ständigt utföra enklare program­ju­ste­ringar i PLC
 • Att själv­ständigt analysera ett system med motor, frekvensom­vandlare och styrenhet

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök senast 25 oktober

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan senast 25 oktober. Glöm inte att bifoga dina betyg och intyg. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till Automation för underhållspersonal

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.