Skip to content

Automation för underhållspersonal 25 YH-poäng

Plats: Volvo Torslanda

Har du tidigare erfarenhet av indust­riella processer och är redo för nya möjligheter inom ditt område är detta en kurs för dig. I vår startar utbild­ningen Automation för under­hålls­per­sonal som ger dig chansen att ta ett kliv framåt i karriären. 

För dig som arbetar som underhållspersonal

Med denna kurs lär du dig mer om driftsättning och programmering av industriella styrsystem som PLC. Kursen erbjuder konkurrenskraftiga kunskaper inom informationsteknik och funktion för automatiserade processer.

Du får även lära dig logiska grundfunktioner, grundläggande operatörskommunikation, felsökningsarbete, koppla ihop och driftsätta styrsystem med I/O enheter och mycket mer.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från indust­riellt underhåll eller motsvarande

Halvfart under tio veckor

Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tio veckor och består av regelbundna träffar på tisdagar och några få onsdagar (14 september och 16 november) i våra lokaler vid Volvo Torslanda. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • Om logiska grundfunktioner
 • Om PLC, uppbyggnad och funktion samt betydelse för automa­ti­serade processer
 • Om standarder och begrepp som används vid arbete med PLC
 • Om uppbyggnad och funktion av kring­ut­rustning till PLC t.ex. säkerhetssystem
 • Läsa och tolka el-scheman
 • Om frekvens­styrning av motorer och inställning av parametrar
 • Om IT- system som kan användas för styrning, övervakning samt larmhan­tering inom industriell produktion
 • Om nätverk­sto­po­logier, standarder och några av de protokoll som utgöra grunden i indust­riella IT- lösningar.

Färdigheter att:

 • Programmera och driftsätta PLC
 • Använda infor­ma­tions­teknik som stöd vid drift och underhåll av PLC
 • Felsöka med hjälp av el-schema, manualer och dokument
 • Planera och på ett säkert sätt utföra arbete i PLC
 • Tolka existerande program som hjälp vid felsökning
 • Läsa driftstatus och parametrera frekvensomformare
 • Konfigurera, koppla ihop samt driftsätta styrsystem med distri­bu­e­rande I/O enheter

Kompetens att självständigt:

 • Att själv­ständigt med hjälp av systemens program och dokumen­tation, felsöka och åtgärda uppkommande fel
 • Att själv­ständigt utföra enklare program­ju­ste­ringar i PLC
 • Att själv­ständigt analysera ett system med motor, frekvensom­vandlare och styrenhet

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök senast 27 juni

Glöm inte att bifoga dina betyg och intyg. Använd shift-knappen för att markera flera filer samtidigt. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Bifoga betyg och arbetsintyg. Använd shift-knappen på tangentbordet för att markera flera filer på samma gång.

Kontakta oss för mer information

Foto av Johan Löwendahl
Foto av Linn Ramstedt

← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och arbetsintyg. Använd shift-knappen på tangentbordet för att markera flera filer på samma gång.