Skip to content

Bygg in förnyelseförmåga i ditt företag

Tid: 09:00-15:30 Plats: Göteborgs Tekniska College, Volvo Torslanda

Det räcker inte att bara förbättra det ni gör, kan och säljer idag. För långsiktig framgång i en omvärld av hård konkurrens och snabb utveckling krävs också förnyelse och innovation. Vill du komma i gång med att praktiskt och syste­ma­tiskt bygga förnyelse- och innova­tions­förmåga som håller över tid?

Maximera er konkurrenskraft med framtidssäkrade strategier

Under en heldag får du i denna metodworkshop prova på en metodik som gör att du kan bygga in förnyelseförmåga i din organisation. Produktion2030, RISE och vi som regionalt IUC bjuder in till en fördjupad metodworkshop där vi står som värdar. Metodworkshoppen leds av Barbro Lagerholm som är forskare vid RISE.

Barbro kommer under dagen guida dig i F4 – ”Förnyelseförmåga för framtiden”. F4 är en metodik för att direkt komma i gång och fortsätta att utveckla innovations- och förnyelseförmågan i företaget. Metodiken bygger på över 20 års praktisk tillämpning och forskning från b l a Produktion 2030 och relaterar till internationella standarderna för innovationsledningssystem (ISO56002 (vägledande) och kommande ISO56001(kravstandard), på samma nivå och med samma struktur som ISO9001 och ISO14001).

Som deltagande företag får du med dig:

  • En fördjupad förståelse för vilka värden ett strategiskt och genomtänkt innovations- och förny­el­se­arbete kan bidra till
  • Ökad förståelse för innova­tions­ledning och en helhetssyn på er innovationsförmåga.
  • Påbörjad etablering av praktiskt och syste­ma­tiskt arbete för att leda och organisera för ökad och konti­nu­erlig förny­el­se­förmåga som håller in i framtiden
  • Start på en färdplan för ett förnyelse- och innova­tions­arbete utifrån ditt företags förutsättningar
  • Verktyg och metoder som gör start­sträckan kortare på förnyelseresan
  • Insikter i innovationsledningsstandarderna.

Erfaren och innovativ workshopledare

Barbro Lagerholm forskare på RISE håller i workshopen. Barbro vill bidra till hållbar förny­el­se­förmåga hos organi­sa­tioner av olika storlek och typ. Det gör hon bland annat genom Innova­tions­ledning, innova­tions­led­nings­system och standarder för desamma samt omställning mot en logik som är mer värde­ba­serad än varu- och teknik­ba­serad logik. Barbro har lett småföretag i elekt­ro­nik­bran­schen, arbetat som konsult inom affärs- och verksam­hets­ut­veckling i IT-branschen samt lett och arbetat i ett stort antal projekt med tillämpad forskning för utveckling av innovation och innovationsförmåga.

Vi ger finansieringstips

Avslut­ningsvis kommer vi den sista halvtimmen (15:00 – 15:30) prata möjligheter med olika typer av finan­siering för utveckling, exempelvis:

  • FoU-kort
  • Hållbar­hetscheck
  • Produk­tions­check

Vi kommer även berätta mer om hur vi kan coacha er vid ansökan ex. via Industriell dynamik vid FoU-kort.

Metod­workshop ♥ Produktion2030

Vi vet att sammanföra små och medelstora industri­fö­retag med de senaste forsknings- och innova­tions­möj­lig­he­terna är avgörande för att främja tillväxten inom svensk industri. Produktion2030 spelar en central roll i detta genom att erbjuda praktiska metod- och teknikworkshops som ger dig och ditt företag direkt tillgång till nya produk­tions­me­toder och teknologier. Genom dessa initiativ skapar Produktion2030 i samarbete med vårt IUC-nätverk en dynamisk plattform där företag och forskare kan samarbeta och dela värdefull kunskap.

57.7191874627663
11.842541786832006
Göteborgs Tekniska College

Mer information och anmälan

Vi kommer hålla till i våra lokaler på Personalvägen 17, Volvo Torslanda.
Metodworkshoppen är gratis och lunch ingår under denna spännande heldag.

Anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

För- och efternamn

För bekräftelsemail

För- och efternamn

För bekräftelsemail

För- och efternamn

För bekräftelsemail

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan

Anmäl dig

För- och efternamn

För bekräftelsemail

För- och efternamn

För bekräftelsemail

För- och efternamn

För bekräftelsemail