Skip to content

Cirkulär ekonomi

Datum: 30 sepTid: 8.00-8.30Plats: Teams

Varför ska tillver­kande företag använda sig av cirkulär ekonomi i sina verksam­heter? Ta chansen och lyssna till vår utbildare David Andersson som under 30 minuter lägger fokus på detta heta ämne. 

Cirkulär ekonomi - Liseberg har inte de enda karusellerna som aldrig slutar snurra

Börja dagen med en kopp kaffe och vårt korta frukostseminarium om cirkulär ekonomi. Vår utbildare David Andersson kommer att berätta varför tillverkande företag ska använda sig utav cirkulär ekonomi och utgå från följande punkter:

  • Varför cirkulär ekonomi?
  • Hur fungerar cirkulär ekonomi - hur får du karusellerna att fortsätta snurra?
  • Hur implementerar du ett cirkulärt förhållningssätt i din verksamhet?

Målgrupp

Tekniker och ledare som på något sätt arbetar mot produktion.

Kostnad

Seminariet är en del av vårt erbjudande till våra partnerföretag och är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag

29 september.

Om föreläsaren

David Andersson är civilin­genjör i industriell ekonomi med inrikt­ningen maskin­teknik och strategisk hållbar utveckling. I rollen som utbildare jobbar han tvärve­ten­skapligt för att maximera värde­ge­ne­rering och kunskaps­ö­ver­föring inom en industri i rörelse.

30/9: 5 snabba | cirkulär ekonomi

Vill du delta i vår fokusgrupp?

Gemensamt fokus driver utveckling och vår fokus­grupp syftar till att samla fö­retag för att hitta gemensamma berörings­punkter, diskutera aktuella områden och lära av varandras erfarenheter.

Hållbar produktion

Hur kan ditt företag bli mer hållbart genom till exempel optimering av produk­tions­pro­cesser, tillämpning av nya teknologier och ett cirkulärt förhållningsätt?

Läs mer

Framrutan

Är du leverantör till fordonsin­du­strin? Behöver du kompe­tens­ut­veckla och ställa om din verksamhet utifrån den teknik­ut­veckling som sker inom elekt­ri­fi­ering, artificiell intelligens och autonoma fordon? 

Framrutan är ett regionalt och kostnads­fritt samver­kans­projekt som erbjuder 70 timmars coachstöd för att hjälpa företag med sin omställning.

Läs mer om projektet

Production for Future

Projektet Production for Future vill skapa lösningar för en hållbar produktion, öka mångfald inom industrin och använda teknik för att lösa olika utmaningar.

Läs mer

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig