Skip to content

Cirkulär ekonomi

Datum: 18 novTid: 09.00 - 12.00Plats: Zoom

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation som tömmer planetens resurser. En cirkulär ekonomi står i kontrast till detta och bygger istället långsiktig motstånds­kraft, genererar affärs­mässiga och ekonomiska möjligheter som ger miljö- och samhälls­nytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider". I praktiken betyder CE att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över.

Kursen riktar sig till dig som vill veta mer om cirkulär ekonomi. Hela världen går mot cirkuläritet. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.

Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med CE.

Workshopen utgår från forskningsprojektet SCARCE II, Cirkulär ekonomi, i Produktion 2030 och kursledare är Sasha Shahbazi, forskare och projektledare inom cirkulär ekonomi och material effektivitet på RISE. Läs mer om Produktion 2030 och SCARCE II.

Teknikworkshopen genomförs av Göteborgs Tekniska College i samverkan med IUC Sverige och RISE.

Program

09.00 Incheckning

09.05 Välkomna och presen­ta­tions­runda Intro­duktion av workshop. 
Presen­tation av deltagare.

Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och indust­riella exempel.

10.10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?

10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda?

11.00 Breakout 3: Förbätt­rings­po­tential och sätt cirkulära mål.

11.35 Summering och reflek­tioner. Nästa steg.

12.00 Avslutning

Praktisk information och anmälan

Workshoppen äger rum digitalt via Zoom och är kostnadsfri. För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Anmäl dig senast 11 november. Först till kvarn gäller — begränsat antal platser.

Anmäl dig direkt

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan