Skip to content

Digita­li­sering inom industrin för ledare 15 YH-poäng

Datum: 15 novPlats: Distans

En spännande distans­ut­bildning med digita­li­sering och föränd­rings­ledning i fokus för dig som arbetar som ledare i industrin och som vill öka dina kunskaper inom smart industri. Ta chansen! Denna utbildning erbjuds som kort utbildning inom yrkes­högskolan och är vår sista beviljade start.

För dig som arbetar som ledare i industrin

Utbildningen fokuserar på förändringsledning i digitaliseringens förtecken. Hur påverkas organisation och individ? Vidare kommer du lära dig grundläggande koncept kring datainsamling/dataanalys och grundläggande IT-säkerhet.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som ledare i industrin och som vill öka dina kunskaper inom smart industri. Utbildningen är en kurs inom yrkeshögskolan och klarar du utbild­ningen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

  • och förståelse för digita­li­se­ringens möjligheter och fallgropar inom industrin
  • olika digita­li­se­rings­tek­niker tex industriell IT, IoT, AI och VR/AR samt big data
  • IT-säkerhet inom industrin
  • ledarskap i förändring
  • dataanalys inom industrin

Färdigheter att:

  • reflektera över den digitala mognads­graden i ett indust­riellt företag 

Kompetens att:

  • värdera lämplig­heten för olika digita­li­se­rings­tek­niker i en industriell verksamhet

Om utbildaren

Johannes Persson arbetar som utbild­nings­konsult och Lean Six Sigma coach. Han har en lång erfarenhet från industrin och med mycket goda pedagogiska färdigheter handleder han både individer och grupper mot uppsatta mäl. Johannes har genom åren medverkat i flera projekt och coachat små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Två års erfarenhet av ledarskap inom industrin

Du läser på distans

Utbild­ningen sker på distans med tre digitala träffar samt själv­studier. Utbild­ningen kickar igång måndag 15 november.

Ansök senast 1 november

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan senast 1 november. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till Digitalisering inom industrin för ledare start 15 november

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.