Skip to content

Electromobility - Batte­ri­system litium-jon

Tid: 08:00-16.00 Plats: Volvo Torslanda

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt att du och ditt företag kunskaps­ut­vecklar i tid. 

Litium-jon-batte­ri­­system är en av de vanligaste energikäl­lorna i elekt­ri­fi­erade fordon

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Litium-jon-batte­ri­­system är idag en av de vanligaste energikäl­lorna i elekt­ri­fi­erade fordon.

I den här kursen får deltagarna en fördjupad inblick i hur litium-jon-batte­ri­­system är konstru­erade och vilken betydelse de har i utveck­lingen av framtidens hållbara drivlinor.

Två heldagar - 15 och 16 november

Den här kursen vänder sig till personer som nyligen börjat arbeta med hård- eller mjukvaru­teknik till batte­ri­system för elekt­ri­fi­erade fordon. Det kan vara tekniker, mekaniker, konstruktör eller kanske konsult inom fordonsindustrin.

Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap om litium-jon-batte­ri­­system elektriska prestanda och säker­hets­e­gen­skaper som förbe­re­delse för vidare arbete och studier inom området. Föreläs­ningar varvas med laborationer.

Innehåll

 • Elektrokemi
 • Cellformat, celltyper och cellproduktion
 • Material och leveranskedjan vid produktion av batte­ri­system litium-jon
 • Batte­ri­sy­stemets livscykel och prestanda
 • Batte­ri­system litium-jon; laddning och åldrande
 • Elektriskt modellering
 • Batte­ri­celler och design av batterisystem
 • Hur reagerar litium-jon-batte­ri­system på värme och kyla?
 • Battery Management Systems
 • Standarder, testning och mätning
 • Framtiden för litium-jon-batterisystemet

Elektro­mi­biltet som paket

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem separata kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­­mo­­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet, EBA och/​eller HLR.

 1. Hållbara trans­port­system
 2. Batte­ri­system översikt
 3. Batte­ri­system litium-jon
 4. Laddning och elnät
 5. Elmaskiner och transmission

Går du hela paketet så får du dessutom 10% rabatt.

Förkun­skapskrav

Kursen behandlar bl.a. de kemiska aspekterna av litium-jon-batte­ri­sy­­s­temet och därför är det bra om du har grund­läg­gande kännedom om kemi. Det är också positivt om du har tagit del av programmets tidigare kurser Hållbara trans­port­system och Batte­ri­system översikt.

Efter utbild­ningen

Efter genomförd utbildning kan kursdel­ta­garna arbeta med elekt­ri­fi­erade fordon och HV-komponenter i testmiljö, produktion eller efter­marknad. Vill man fortsätta att utvecklas erbjuder vi fördjup­nings­kur­serna Batte­ri­system litium-jon samt EV-Charging och Powersupply.

Vi anpassar din kompe­tens­ut­veckling efter ditt företags behov

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Om du är intresserad av kursen och vill boka ett specifikt datum eller helt enkelt veta när nästa kurstill­fälle blir? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om våra olika företagsutbildningar

Anmäl dig här

Välj utbildning och kurstillfälle

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan