Skip to content

Electromobility - Batte­ri­system översikt

Tid: 08:00-16.00 Plats: Volvo Torslanda

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt att du och ditt företag kunskaps­ut­vecklar i tid. 

Föränd­ringen ställer nya krav på medarbetare som arbetar med elekt­ri­fi­erade fordon eller lösa HV-komponenter

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­ringen ställer nya krav på medarbetare som arbetar med elekt­ri­fi­erade fordon eller lösa HV-komponenter, inte minst gällande arbetsmiljö och säkerhet.

Stort fokus läggs på personlig säkerhet

Kursen syfte är att ge en översiktlig kännedom om batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter för arbete med batte­ri­system och lösa HV-komponenter i testmiljö, produktion eller eftermarknad.

Kursdel­ta­garna får en repetition av ellärans grunder och hur de tillämpas i batte­ri­sy­stemet. Stort fokus läggs på personlig säkerhet och du får t.ex. kunskap om olika skydds­ut­rust­ningar och får träna på att bedöma när HV-systemet ska deaktiveras av behörig personal innan arbete påbörjas.

Föreläs­ningar varvas med enklare labora­tioner med batterisystem.

Innehåll

 • Elkunskap
 • Batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter
 • Litium-jon-batterier
 • Laddning och räckvidd
 • Batte­ri­teknik ur ett hållbarhetsperspektiv
 • Elsäkerhet, t.ex. personlig skydds­ut­rustning vid arbete med HV-system och komponenter

Elektro­mi­biltet som paket

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem separata kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­­mo­­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet, EBA och/​eller HLR.

 1. Hållbara trans­port­system
 2. Batte­ri­system översikt
 3. Batte­ri­system litium-jon
 4. Laddning och elnät
 5. Elmaskiner och transmission

Går du hela paketet så får du dessutom 10% rabatt.

Förkun­skapskrav

Det är bra om du som kursdel­ta­gare tagit del av kursen Hållbara trans­port­system i syfte att sätta utbild­ningen i ett sammanhang.

Efter utbild­ningen

Efter genomförd utbildning kan kursdel­ta­garna arbeta med elekt­ri­fi­erade fordon och HV-komponenter i testmiljö, produktion eller efter­marknad. Vill man fortsätta att utvecklas erbjuder vi fördjup­nings­kur­serna Batte­ri­system litium-jon samt EV-Charging och Powersupply.

Vi anpassar din kompe­tens­ut­veckling efter ditt företags behov

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Om du är intresserad av kursen och vill boka ett specifikt datum eller helt enkelt veta när nästa kurstill­fälle blir? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om våra olika företagsutbildningar

Anmäl dig här

Välj utbildning och kurstillfälle

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

Välj utbildning och kurstillfälle