Skip to content

Electromobility - Elmaskiner och transmission

Tid: 08:00-16.00 Plats: Volvo Torslanda

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt att du och ditt företag kunskaps­ut­vecklar i tid. 

För medarbetare som arbetar eller kommer att arbeta med framtidens elektriska drivlinor

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. I den här kursen får du bland annat kännedom om de vanligaste drivli­ne­to­po­lo­gierna och för- och nackdelar med några av dagens modeller. Du får också en liten inblick i framtidens elmaskiner och hur de kommer att vara konstruerade.

Två dagar - 28 och 29 november

Den här kursen vänder sig till medarbetare som nyligen börjat arbeta med elmaskiner, trans­mission och elektriska drivlinor.

Du kan vara tekniker, mekaniker, konstruktör eller kanske konsult inom fordonsin­du­strin och syftet med utbild­ningen är att ge kursdel­ta­garna kännedom om grund­prin­ci­perna för en elmaskin, och om elektro­mag­netism, AC- och DC-maskiner samt olika lösningar på stator och rotor.

Föreläs­ningar varvas med labora­tioner som illustrerar olika metoder för transmission.

Innehåll

 • Grunder AC/DC kretsar
 • Exempel på förekom­mande bilmodeller
 • Elektriska drivli­ne­to­po­logier
 • Översikt av mest förekom­mande elektriska drivlinor
 • Elmaskiner, funktions­princip och olika typer
 • Kontroll av elmaskiner
 • Invertrar
 • Olika typer av transmission
 • Framtida lösningar för transmission

Elektro­mo­bi­litet som paket

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem separata kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­­mo­­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet, EBA och/​eller HLR.

 1. Hållbara trans­port­system
 2. Batte­ri­system översikt
 3. Batte­ri­system litium-jon
 4. Laddning och elnät
 5. Elmaskiner och transmission

Går du hela paketet så får du dessutom 10% rabatt.

Förkun­skapskrav

Kursen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete med elektriska drivlinor. Det är också positivt om man har tagit del av de andra delkurserna i programmet Electro­mo­bility, främst kursen Hållbara trans­port­system och Batte­ri­system översikt.

Efter utbild­ningen

Efter att ha gått den här kursen kommer du att ha kunskap om funktions­prin­ciper för elmaskiner och trans­mission samt om viktiga aspekter vid design och tillverkning av en elmaskiner. Du kommer också ha kännedom om utveck­lings­trender inom området och få en uppfattning om framtida lösningar på elmaskiner och transmission. 

Vi anpassar din kompe­tens­ut­veckling efter ditt företags behov

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Om du är intresserad av kursen och vill boka ett specifikt datum eller helt enkelt veta när nästa kurstill­fälle blir? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om våra olika företagsutbildningar

Anmäl dig här

Välj utbildning och kurstillfälle

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

Välj utbildning och kurstillfälle