Skip to content

Electromobility - Hållbara transportsystem

Tid: 08:00-12.00 Plats: Volvo Torslanda

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt att du och ditt företag kompe­tens­ut­vecklar i tid.

Viktiga kunskaper för framtiden

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt för alla medarbetare att ha en generell kännedom om elekt­ri­fi­e­rings­pro­cessen och vad den innebär för oss både som yrkes­verk­samma och samhällsmedborgare.

Den här kursen ger dig kännedom och medvetenhet kring vad övergången till elekt­ri­fi­erade fordon innebär samt utgöra en intro­duktion till fortsatt utbildning och utveckling inom området. Kursen lyfter fram och diskuterar hur elekt­ri­fi­e­ringen förändrar vårt samhälle och vårt sätt att tänka kring trans­port­lös­ningar. Kursen blandar föreläsning med diskus­sioner med utgångs­punkt i kursdel­ta­garnas olika yrkesroller och erfarenhet av elekt­ri­fi­erade fordon, allt för att du ska få ut det mesta möjliga av kursen.

Innehåll

 • Elekt­ri­fi­erade fordon och ekologisk hållbarhet
 • Marknaden för elekt­ri­fi­erade fordon
 • Det elekt­ri­fi­erade fordonet ur ett priva­te­ko­no­miskt perspektiv
 • Grund­läg­gande begrepp om elekt­ri­fi­erade fordon t.ex. energilager, framdrivningsspänning/​traction voltage, hazardous voltage m.m.
 • HV-kompo­nen­ternas huvud­sakliga uppgift i framdrivningssystemet
 • Teknik­lös­ningar och dess olika syften, t.ex. prestanda, räckvidd, miljö och energiåterföring.
 • Hur en laddin­fra­struktur i samhället skulle kunna vara organiserad.
 • Konstruerad säkerhet på fordonet


Elektro­mi­biltet som paket

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem separata kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­­mo­­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet, EBA och/​eller HLR.

 1. Hållbara trans­port­system
 2. Batte­ri­system översikt
 3. Batte­ri­system litium-jon
 4. Laddning och elnät
 5. Elmaskiner och transmission

Går du hela paketet så får du dessutom 10% rabatt.

Förkun­skapskrav

Inga förkun­skaper krävs.

Efter utbild­ningen

Efter genomförd utbildning har du en ökad förståelse för hur och varför övergången från fossil­drivna till elekt­ri­fi­erade fordon kommer att ske –i samhället och på din arbetsplats. Om dina arbets­upp­gifter kräver det kan du även fortsätta att utvecklas genom att ta del av utbild­ningarna Batte­ri­system översikt, Batte­ri­system litium- jon samt HV-Charging och Powersupply.

Vi anpassar din kompe­tens­ut­veckling efter ditt företags behov

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Om du är intresserad av kursen och vill boka ett specifikt datum eller helt enkelt veta när nästa kurstill­fälle blir? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om våra olika företagsutbildningar

Anmäl dig här

Välj utbildning och kurstillfälle

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

Välj utbildning och kurstillfälle

Läs mer om utbildningen