Skip to content

Electromobility - Laddning och elnät på engelska

Tid: 08:00-16.00 Plats: Volvo Torslanda

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Föränd­rings­pro­cessen berör alla som arbetar i fordonsin­du­strin och därför är det viktigt att du och ditt företag kunskaps­ut­vecklar i tid. 

För medarbetare som nyligen börjat arbeta med EV-laddsystem, kraft­för­sörjning och kraftom­vandling för elekt­ri­fi­erade fordon

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. I framtidens fordon krävs nya tekniker för kraft­för­sörjning och kraftom­vandling, men också för laddning och laddin­fra­struktur – det som ibland kallas V2G, Vehicle to Grid.

Den här kursen vänder sig till medarbetare som nyligen börjat arbeta med EV-laddsystem, kraft­för­sörjning och kraftom­vandling för elekt­ri­fi­erade fordon.

Man kan vara tekniker, mekaniker, konstruktör eller kanske konsult inom fordonsin­du­strin och syftet med utbild­ningen är att ge kursdel­ta­garna kunskap om laddstan­darder och system för kraftö­ver­föring som förbe­re­delse för vidare arbete och studier inom området.

Föreläs­ningar varvas med labora­tioner som illustrerar olika metoder för laddning.

Innehåll

 • Elpro­duktion, trans­mission, distri­bution — styrning och kontroll
 • Laddstan­darder, laddning, laddtider, laddin­fra­struktur i samhället
 • Hur elbilar påverkar och påverkas av elnätet
 • Funktion och system för laddning, kraft­för­sörjning och kraftomvandling
 • Komponenter: OBC, laddbox, laddkabel, induktiv laddare, DCDC
 • Vehicle to Grid (V2G), Smart charging, Plug & Charge
 • System­sä­kerhet och security
 • Testning och interoperability/​conformance
 • Diagnos och felsökning
 • Kylning

Elektro­mi­bi­litet som paket

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem separata kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­­mo­­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet, EBA och/​eller HLR.

 1. Hållbara trans­port­system
 2. Batte­ri­system översikt
 3. Batte­ri­system litium-jon
 4. Laddning och elnät
 5. Elmaskiner och transmission

Går du hela paketet så får du dessutom 10% rabatt.

Förkun­skapskrav

För att tillgo­dogöra sig utbild­ningen är det viktigt att kursdel­tagaren har grund­läg­gande kännedom om kemi och elektronik. Det är också positivt om man har tagit del av de andra delkurserna i programmet Electro­mo­bility, främst kursen Hållbara trans­port­system och Batte­ri­system översikt.

Efter utbild­ningen

Efter genomförd utbildning kan kursdel­ta­garna arbeta med elekt­ri­fi­erade fordon och HV-komponenter i testmiljö, produktion eller efter­marknad. Vill man fortsätta att utvecklas erbjuder vi fördjup­nings­kur­serna Batte­ri­system litium-jon samt EV-Charging och Powersupply.

Vi anpassar din kompe­tens­ut­veckling efter ditt företags behov

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Om du är intresserad av kursen och vill boka ett specifikt datum eller helt enkelt veta när nästa kurstill­fälle blir? Tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om våra olika företagsutbildningar

Anmäl dig här

Välj utbildning och kurstillfälle

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan