Skip to content

Elsäkerhet för chefer

Tid: 8.30-12.30 Plats: Online

Nu erbjuder vi Elsäkerhet för chefer som en onlinekurs. Kursen gör dig uppdaterad i vilka lagkrav som gäller idag och säker­ställer att du och dina medarbetare kan arbeta tryggt och säkert i en miljö med farlig spänning (och elektriska fordon).

Elsäkerhet vid arbete regleras i Arbetsmiljölagen

Under de senaste åren har det skett flera föränd­ringar i lagar och regelverk för elsäkerhet på arbets­platsen. Elsäkerhet vid arbete regleras i Arbets­mil­jö­lagen och blir därmed en del av ditt ansvar som chef. Genom denna utbildning blir du uppdaterad i vilka lagkrav som gäller idag och säker­ställer att du och dina medarbetare kan arbeta tryggt och säkert i en miljö med farlig spänning (och elektriska fordon).

Lär dig att arbeta systematisk för att förebygga olyckor

Utbild­ningen vänder sig till dig som är chef över personer som arbetar i miljöer där elfordon eller annan utrustning där det finns elektriska riskkällor. Du får kunskaper om viktiga lagkrav enligt bransch­standard och Arbets­mil­jö­lagen (AML). Vi går även genom exempel på hur ett företags organi­sation kan se ut och vilka roller som ska finnas.

Under utbild­ningen informerar vi om varför elekt­ri­citet är farligt, vilka skador den kan orsaka, vilka riskfak­torer du behöver identifiera på din arbetsplats och hur du kan arbeta syste­ma­tiskt för att förebygga olyckor. Vidare får du kunskap om ansvar och skyldig­heter som finns och vilka delege­ringar som bör göras. Du får information och exempel på standar­di­serade arbets­me­toder för dina medarbetare. Vi lyfter de lagar, regler och standarder som gäller på arbetsplatsen.

Utbild­ningens innehåll

  • Förklara elfara vid arbete med elekt­ri­fierad utrustning
  • Statistik på olycksfall från Elsäkerhetsverket
  • Standarder för arbete med elfordon och annan utrustning där det finns elektriska riskkällor
  • Roller och ansvars­för­delning vid arbete med elfordon
  • Mätning
  • Riskanalys i samband med arbete med HV-komponenter
  • Rätt verktyg och utrustning i samband med elektriskt arbete
  • Arbetsmiljö och säkerhet – hur kan vi arbeta på ett säkert sätt?

Utbildare med erfarenhet — Ulf Persson

Ulf Person är Göteborgs Tekniska College främsta utbildare inom elsäkerhet. Han har tillbringat större delen av sitt yrkes­verk­samma liv på under­hålls­av­del­ningar på Volvo Cars i Torslanda. Idag ingår han i vårt Electro­­mo­­bility-team och utbildar i elsäkerhet för både fasta instal­la­tioner och fordon.

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig främst till dig med perso­na­l­ansvar och/​eller linjeansvar på ett företag med en produ­ce­rande industri men även till dig som arbetar inom HR eller ledning. Vi ser gärna att personer med olika roller från samma företag deltar. 

Förkun­skapskrav

Inga förkun­skaper krävs. 

Kostnad

Kursen kostar 1200 kr exkl. moms. 

Anmäl dig senast 28 november

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig