Skip to content

Fokus: Ledarskap & Lean

Datum: 08 aprTid: 13.00 - 15.00Plats: Digitalt

Vilka förut­sätt­ningar krävs för att på ett framgångsrikt sätt leda i förändring? Kick-off för vårens fokusgrupp för Ledarskap & Lean.

Lean-arbetet börjar på hemmaplan med motivation och engagemang, arbetsklimat och smarta och smidiga flöden i hela företaget. Och din roll som ledare är avgörande för hur väl företaget lyckas!

Ledarskapet är avgörande i framgångsrik Lean-implementering. I Fokusgruppen kommer vi att diskutera ett flertal typiska ledarutmaningar som företag ofta möter samt olika sätt att överkomma dessa utmaningar. Tillsammans diskuterar vi, byter erfarenheter, lär av varandra och inspireras i det fortsatta arbetet med implementering av Lean.

Träff 1

 • Allmän Information
 • Presentation deltagande företag
 • Att skapa en Leankultur, hur gör man?
 • Workshop: Vilka typiska ledarutmaningar har vi? Förlag till teman att diskutera i Fokusgruppen.
 • Information om vad det innebär att vara ett Partnerföretag till Göteborgs Tekniska College AB

Ta gärna med dig en kollega, men kom ihåg att anmäla er eftersom antal platser är begränsat.

Förslag på Teman Fokus: Ledarskap & Lean

 • Coachande ledarskap
 • Feedback och aktivt lyssnande
 • Skapa engagemang och motivation
 • Att leda förändring
 • KATA
 • Daglig styrning
 • Lönsamt att arbeta med Lean?
 • GAP analys
 • Att leda workshops/​utbildningar

Medverkan i Fokus: Ledarskap & Lean ingår i service­av­giften för Partnerföretag. 

Första träffen är kostnadsfri även för deltagare som inte är partners. Därefter debiteras 9 995 kr för 2 personer. 

Läs mer om våra övriga fokus­grupper och om hur du kan bli en del av Göteborgs Tekniska Colleges partnerskap.

Hur går en fokusträff till?


Det är medverkande företags intresse och behov som ska styra innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sen vår fokusgrupp efter detta. En utgångs­punkt kan vara: 

 • 4 träffar per år (april,juni,sept,nov)
 • 2 – 3 timmar per träff
 • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema 
 • Studiebesök
 • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster 
 • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande 
 • Träffarna genomförs med fördel hos ett medverkande partner­fö­retag som delar med sig av sin utvecklingsresa 
 • Vi kan också ses i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler eller i Teams 

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan

Anmäl dig