Skip to content

Fokusgrupp: Hållbar produktion

Tid: 13.00-16.00 Plats: GTC, PERSONALVÄGEN 17

Nu är det äntligen dags för vår fokusgrupp för hållbar produktion att träffas. Torsdag 28 september kickar vi igång med årets första träff. Fokus för årets första träff kommer vara på social hållbarhet.

Ta chansen och var med i vår fokusgrupp för hållbar produktion

Allt fler företag blir medvetna om vikten av hållbar produktion som konkur­rensmedel, både i syfte att attrahera nya kunder och kompetenta medarbetare. Hållbar produktion är också ett av FN:s 17 globala mål för att uppnå en socialt, miljö­mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över år 2030.

I vår fokusgrupp för hållbar produktion diskuterar vi samtliga hållbar­hets­a­spekter och tar del av konkreta exempel på hur ditt företag kan bli mer hållbart genom till exempel optimering av produk­tions­pro­cesser, tillämpning av nya teknologier och ett cirkulärt förhåll­ningsätt, men också genom inkludering för ökad mångfald på arbetsplatsen.

Fokus­gruppen riktar sig främst till våra partner­fö­retag, vid första träffen får du/​ni information om vad det innebär att vara ett partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College.

Delta för att sätta agendan

Det är medverkande företags intressen och behov som styr innehåll och arbetssätt i fokus­gruppen. Vid vår första träff den 28 diskuterar vi hur just ni föredrar att arbeta och anpassar sedan fokus­gruppen efter detta.

En utgångs­punkt kan vara:

  • 4 träffar under ett år med start hösten 2022
  • ca 3 timmar per träff
  • Träffarna sker hos deltagande företag
  • Workshop och erfaren­hets­utbyte kring överens­kommet tema
  • Studiebesök
  • Inspi­ra­tions­före­läsare och inspirationsgäster
  • Möjlighet att tillsammans genomföra utbild­nings­sats­ningar för kollegialt lärande

Kostnad

För Partner­fö­retag ingår deltagande i Fokus­gruppen i service­av­giften för två personer
För övriga företag debiteras en anmäl­nings­avgift 10 000 kr exkl moms som avser deltagande för två personer.

Mer om vad fokusgrupp innebär

Våra fokus­grupper är en fantastisk plattform för att utbyta erfaren­heter, driva utveckling och inspireras med ett gemensamt fokus. Dessa riktar sig främst till våra partner­fö­retag och ingår i service­av­giften. Läs mer om vad det innebär att vara partner­fö­retag till Göteborgs Tekniska College.

Läs mer

Frågor?

Matilda Hurtig
Projektledare

matilda.hurtig@gtc.com
0708-58 19 18

Johan Bengtsson
Teknikutvecklingschef

johan.bengtsson@gtc.com
0708-58 19 68


← Till startsidan

Anmäl dig