Skip to content

Teknikworkshop: Förbättringsarbete med Internet of Things

Datum: 13 oktPlats: Zoom-möte (8:30–12:00)

Välkommen till en teknikworkshop om hur Karakuri IoT (Internet of things) kan blir ett smart digitalt verktyg för Lean och ständiga förbätt­ringar på ditt företag.

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process som startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla digitala lösningar som testas och valideras. Dessa lösningar kan i sin tur kan ge upphov till nya idéer.

Här får du ta del av resultat från forskningsprojektet Karakuri IoT som har bedrivits inom Produktion 2030. Du får också möjlighet att i en lekfull workshop testa Karakuri-metodiken och se vilka utvecklingsmöjligheter den kan erbjuda ditt företag. Workshopen genomförs på distans som webbinarium.


Karakuri IoT

Karakuri IoT är ett nytt förhåll­ningssätt till att införa digita­li­sering och smart industri i industrins företag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Karakuri IoT (Internet of things) är ett forsk­nings­projekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än 80 workshops och vid tio företag. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbätt­ringsåt­gärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar. 

Karakuri används i det syste­ma­tiska förbätt­rings­ar­betet för att genomföra enkla och kostnads­ef­fektiva förbätt­ringsåt­gärder på din arbetsplats och för att få rätt material på rätt plats när du har behov av det. Karakuri IoT bygger på en cyklisk process som startar med identi­fi­ering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur kan ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det aktuella organi­sa­tions­av­snittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom. 

I teknikworks­hopen får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en lekfull och rolig Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. 

Teknikworks­hopen genomförs på distans med hänsyn till Covid-19. Vi rekom­men­derar att 2 – 3, gärna fler, medarbetare från samma företag deltar. Ni kommer att få material översänt i syfte att genomföra praktiska moment i workshopen på hemmaplan under handledning via zoom.


Agenda

AGENDA

08.30 Incheckning

08.35 Välkomna, intro­duktion till teams 
samt presentationsrunda 

08.50 Del 1: Karakuri — IoT 

Bakgrund Karakuri

Utveckling och exempel Karakuri — IoT 

Del 2: Exempel workshop Karakuri IoT

3 stegs workshop via teams


Del 3: Diskussion och vidare steg

11.45 Summering, nästa steg, utvärdering 

12.00 Slut

Praktisk info

PRAKTISK INFO

Samtliga Teknikworks­hoppar genomförs digitalt

När:
Tisdag 13 oktober kl. 08:30 – 12:00

Var: Ansluts via Teams, länk skickas före workshopen

Kostnad:
Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan.

Kontakt­person: anna.​cato.​moe@​gtc.​se

Anmälan: senast anmälan 7 oktober
Anmäl dig här »

För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.


← Till startsidan