Skip to content

Frekvens- & klockstudier

Datum: 08 juniPlats: Volvo Torslanda

Ta chansen och anmäl dig till vår populära utbildning Frekvens- & klock­studier. Kursen äger rum i våra lokaler i Torslanda 8 – 9 juni.

För dig som är tekniker eller specialist inom produk­tions­teknik

Denna utbildning ger dig kunskap i arbets­mät­ningens bakgrund och använd­nings­om­råden samt teoretiska och praktiska kunskaper i använd­ningen av frekvens- och klock­studier  - verktyg för att kunna dokumentera belägg­ningstakt och tidsåtgång i ett produk­tions­system inom tillverkningsindustrin.

Innehåll

  • Bakgrund och motiv till frekvens- och klockstudier
  • Välja lämplig frekvens-/​klock­stu­di­e­metod map verksamhet
  • Planera och genomföra en frekvens- respektive klockstudie
  • Beräkna noggrannhet map kravnivå

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som tekniker, specialist inom produk­tions­teknik eller beredare inom tillverkningsindustrin.

Utbild­ningsmål

Du skall efter genomgången utbildning ha bra grund­läg­gande kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt samt kunna planera och samman­ställa ett komplett tidunderlag.

Förkun­skaper

Grund­läg­gande produk­tions­teknik eller motsvarande.

Öppen utbildning

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra och dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. Detta är en service riktad främst mot våra partnerföretag.

Bli vår partner

Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Läs mer

8/6: Frekvens- & klockstudier

Kontakta oss för mer information

Foto av Viktor Gustavsson
Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig

Läs mer om utbildningen