Skip to content

Design Thinking

Tid: 07.30 - 10.00 Plats: International House Gothenburg, Järnvågsgatan 3, Göteborg

Från ishotellet i Jukkasjärvi till varumär­kes­strategi till produk­tions­bandet. Kreativa design­lös­ningar och möjligheter finns överallt. Lär dig mer om att tänka kreativt, hur man lär sig det och vad det kan resultera under Business Region Göteborgs frukostseminarium.

Tänka kreativt — hur lär man sig det?

Frukost­se­mi­na­ri­umets talare Jens Thoms Ivarsson som under 20 års tid arbetat med konst, design och varumär­kes­strategi. Han kommer att prata om design­me­todik som är en struk­tu­rerad men intuitiv metod att tänka kreativt och finna de bästa lösningarna. Oavsett område.

Detta seminarium visar på kopplingen mellan idé, design, kreativitet och varumärke. Med konkreta exempel från egna projekt gör Jens design­pro­cessen rolig, begriplig och användbar för alla. Jens bakgrund som industri­de­signer, konstnär och musiker bidrar till hans medryckande och inspi­re­rande energi.

Jens är en erfaren och uppskattad föreläsare både i Sverige och utomlands som bland annat varit creative director för Icehotel i Jukkasjärvi, Rain Gothenburg och nu Oddbird. Den gemensamma nämnaren för honom är att försöka skapa det som inte finns, att vända utmaningar till möjligheter och få folk att ändra inställning! 

Upplägg


07.30 — 07.45 Mingel med frukostmacka 

07.45 — 08.30 Design thinking med Jens Thoms Ivarsson 

08.30 — 09.00 Tid för frågor & mingel

För våra partners

Frukost­se­mi­na­rierna hos Business Region Göteborg är för våra partner­fö­retag och kostnadsfria. Glöm inte att klicka i att du är vår partner vid anmälan! 

Läs mer och anmäl dig här!

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan