Skip to content

Hantera nya risker när världen förändras – ekonomichefens tips

Tid: 07.30 - 09.30 Plats: International House Gothenburg, Järnvågsgatan 3, Göteborg

Att omvärlds­läget känns osäkert är ingen nyhet, de senaste två åren har det varit mycket nytt att ta ställning till som företagare. Smarta åtgärder som att stärka era leveran­tör­skedjor och skapa tajtare relationer genom hela värdekedjan kan minimera risker och även få hållbara konse­kvenser. Tillsammans med Business Region Göteborg håller vi seminarium på temat. Missa inte denna chans att ta del av andra företags hållbar­hetsresa samt få tips och råd om hur ni ökar översikten genom alla led och minskar era risker i ert hållbarhetsarbete!

Dags att växla upp

Att omvärlds­läget känns osäkert är ingen nyhet för någon. Bara de senaste två åren har det varit en rad nya frågor att ta ställning till. I många företag blir det tydligare att man behöver stärka sina leveran­tör­skedjor och skapa tajtare relationer genom hela värdekedjan. 

Att exempelvis just kartlägga värdekedjan är vitalt för hållbar­hets­arbete. Det är viktigt att du och ditt företag funderar kring var har vi störst påverkan? Detta är en av flera fråge­ställ­ningar och punkter som kommer tas upp under detta frukost­se­mi­narium, allt för att ditt företag ska inspireras och få stöd till att växla upp ert hållbar­hets­arbete. Mer konkret kommer följande punkter behandlas:

• Hur kommer jag igång?
• Vilka är våra viktigaste intres­senter?
• Var har vi störst påverkan? Kartlägg hela värdekedjan.
• Använda de globala målen i arbetet.
• Sätt hållbara strategier.

Missa inte chansen att få med dig nyttiga tips på hur ni kan komma igång och växla upp arbetet i ert företag! 

Upplägg

7.307.50 Smörgås och mingel
7.558.00
Välkommen hälsar Göteborgs Tekniska College och Business Region Göteborg
8.00- 9.30
Föreläsning och diskussion

Mer om föreläsarna

Niclas Järnros från Effort Consulting kommer berätta mer om hur ni ökar översikten genom alla led och minskar era risker. Under morgonen kommer du även få lyssna på CM Hammars erfarna och inspi­re­rande ekonomichef Anna Hultberg när hon delar med sig av sina bästa tips på hur du tex. kan komma igång med att skapa robusta värdekedjor. Vårt partner­fö­retag CM Hammar har tack vare sitt engagerade hållbar­hets­arbete lyckats säkra upp många processer och står därför stadiga när det blåser. 

Vill du också bli Göteborgs Tekniska Colleges partnerföretag?

Läs mer här!

Anmälan

Frukost­se­mi­na­rierna hos Business Region Göteborg är för våra partner­fö­retag och kostnadsfria. 

Anmäl dig här!

Kontakta oss för mer information

Foto av Anna Cato Moe
Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan