Skip to content

Hållbar utveckling av egen kraft

Datum: 03 sepTid: 8.30 - 9.30Plats: Zoom

Hållbar produktion är avgörande för svenska tillver­kande industriers framtid och konkur­rens­kraft. Lyssna på Richard Berglund som djupdyker i ett långt yrkesliv av produk­tions­ut­veckling inom bl.a. Produk­tions­lyftet med extra fokus på hållbarhetsfrågorna. 

Mer information kommer inom kort.

Anmälan

Du anmäler dig via Produk­tions­lyftets hemsida. Zoom-länk kommer med mail någon dag innan seminariet.

Direkt till anmälan

Produk­tions­lyftet — kraft att förändra

Med Produk­tions­lyftet får ditt företag kraft att förändra och stöd i att utveckla företagets och medar­be­tarnas inneboende förmåga — förbättring och förnyelse för stärkt konkur­rens­kraft. Hösten 2021 erbjuder vi en semina­rie­serie i syfte att väcka intresse för Produk­tions­lyftets metodik och inspirera till förändringsarbete. 

En inspi­re­rande semina­rie­serie i fyra delar

Förutom Hållbar utveckling av egen kraft kan du redan nu anmäla dig till reflek­tioner och erfaren­heter i Produk­tions­lyftet med Abetong den 1 oktober, DeltaNordic — Bygga föränd­rings­förmåga över tid den 29 oktober samt Från brand­släckning till utveckling – Dörr & Portbo­lagets väg till hållbart arbetsliv och utrymme för strategiska frågor den 3 december. 

Välkommen att inspireras till utveckling tillsammans med Göteborgs Tekniska College och Produktionslyftet.

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan