Skip to content

Hållbara transportsystem

Datum: 24 novTid: 8.00-11.00Plats: Volvo Torslanda

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. För dig som arbetar inom fordonsin­du­strin erbjuder vi nu en kostnadsfri utbildning där du får en förståelse för elekt­ri­fi­e­rings­pro­cessen, både som yrkes­verksam och samhällsmedborgare.

I syfte att skapa medvetenhet

Utbild­ningens syfte är att ge kännedom och medvetenhet om vad övergången till elekt­ri­fi­erade fordon innebär samt utgöra en intro­duktion till fortsatt utbildning och utveckling inom området. Kursen lyfter fram och diskuterar hur elekt­ri­fi­e­ringen förändrar vårt samhälle och vårt sätt att tänka kring trans­port­lös­ningar. Kursen blandar föreläsning med diskus­sioner med utgångs­punkt i kursdel­ta­garnas olika yrkesroller och erfarenhet av elekt­ri­fi­erade fordon.

Innehåll

  • Elekt­ri­fi­erade fordon och ekologisk hållbarhet
  • Marknaden för elekt­ri­fi­erade fordon
  • Det elekt­ri­fi­erade fordonet ur ett priva­te­ko­no­miskt perspektiv
  • Grund­läg­gande begrepp om elekt­ri­fi­erade fordon t.ex. energilager, framdrivningsspänning/​traction voltage, hazardous voltage m.m.
  • HV-kompo­nen­ternas huvud­sakliga uppgift i framdrivningssystemet
  • Teknik­lös­ningar och dess olika syften, t.ex. prestanda, räckvidd, miljö och energiåterföring.
  • Hur en laddin­fra­struktur i samhället skulle kunna vara organiserad.
  • Konstruerad säkerhet på fordonet

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig till dig som är nyfiken på framtidens hållbara transportsystem.

Förkun­skapskrav

Inga förkun­skaper krävs. 

Kostnad

Utbild­ningen är kostnadsfri. Anmäler du dig och inte deltar tar vi ut en kostnad på 500 kr. 

Fler utbildningar inom electromobility

Electro­mo­bility är vårt senaste utbild­nings­område. Inom området erbjuder vi kurser i allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle, till elsäkerhet och kunskap om olika batte­ri­system, laddnings­system och kraftkällor.

Alla utbildningar

24/11: Hållbara transportsystem

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig