Skip to content

Handledarutbildning

Datum: 20 majTid: 8.00-16.00Plats: Volvo Torslanda

Ta chansen och anmäl dig till vår populära handle­dar­ut­bildning som äger rum torsdag 20 maj i våra lokaler på Volvo Torslanda. 

Bli medveten i ditt handledarskap

Det här är utbildningen för dig som handleder nya personer på din arbetsplats. Det kan handla om prakti­kanter, nyanställda eller exjobbare från högskolan.

Utbildningens fokus ligger på att du ska bli en bättre handledare som är medveten i ditt handledarskap om hur man tar emot, lär upp och avslutar en upplärningsperiod på ett bra sätt. Detta grundar vi i dina personliga förutsättningar som handledare och i ditt eget ledarskap, lärande och sätt att kommunicera på.

Innehåll

• Ledarstil och ledarskap för den man handleder
• Handle­darupp­dragets innehåll
• Lärstilar att vara medveten om
• Kommu­ni­kation och feedback

Kursens upplägg

Genom föreläs­ningar, grupp­dis­kus­sioner och praktiska övningar går vi tillsammans igenom de olika kursmo­menten som berör handledaruppdraget.

Covid-19

Göteborgs Tekniska College följer Folkhälso­myn­dig­hetens rekom­men­da­tioner. För att uppnå detta måste vi alla hjälpas åt att följa några enkla riktlinjer när vi möts i våra lokaler.

Läs mer

Öppen utbildning

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra och dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. Detta är en service riktad främst mot våra partnerföretag. 

20/5: Handledarutbildning

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

Läs mer om utbildningen