Skip to content

HLR & Elskador

Datum: 28 oktPlats: Torslanda

Anmäl dig direkt till vår populära utbildning i Hjärt-Lung-Räddning & Elskador. Kursen äger rum i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler i Torslanda under en dag den 28 oktober 2020

Syftet med denna utbildning är att du som arbetar i en miljö där risk för elskador ska känna dig förberedd om en olycks­si­tu­ation uppstår. Att kunna handla korrekt och snabbt är en avgörande faktor när man ska rädda liv. Ju mer förberedd man är desto troligare är det att man agerar i en nödsituation.

Ca 10 dagar innan utbild­nings­start kommer du att få ytterligare information från oss om exakt tid och plats för utbildningen. 

Öppen utbildning — boka nu!

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra. Dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara på vår hemsida. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. 

Detta är en service riktad främst mot våra Partner­fö­retag. Läs mer om hur du kan bli Göteborgs Tekniska Colleges Partner !


← Till startsidan

Anmäl dig

Läs mer om utbildningen