Skip to content

Industriell digitalisering

Datum: 20 majTid: 13.00 - 15.00Plats: Digitalt

Känner du att det här med digita­li­sering är abstrakt och svårt att komma igång med på egen hand? Gå med i vår fokusgrupp för industriell digita­li­sering och byt erfaren­heter med andra företag.

Tillsammans utforskar fokusgruppen villkoren för smart industri och du får den kompetens och extra energi du behöver för att komma igång med digitaliseringen av ditt företag. Hur påverkar digita­li­sering industrin? Vad innebär digita­li­sering för företaget? Vilka är möjlig­heterna? Och vilka är fallgro­parna? Hur kommer en igång? Frågorna är många men tillsammans diskuterar, inspirerar och lär vi av och med varandra.

Vill du delta på denna träff?

Denna träff leds av vår teknik­ut­veck­lingschef Johan Bengtsson som utgår ifrån fråge­ställ­ningen Hur kan digita­li­sering vara en möjlig­görare för att höja kvalitén? Följande punkter kommer att diskuteras och bearbetas: 

  • systematisk kvali­tets­arbete och processförståelse
  • olika tekniska lösningar för att säkerställa kvalitén
  • insamling och bearbetning av data för att förbättra våra processer

Är du intresserad av att delta? Kontakta vår projekt­ledare Noomi Bergström 0708 – 58 19 55 så berättar hon mer. 

Våra fokus­grupper

Syftar till att samla våra partner­fö­retag för att hitta gemensamma berörings­punkter, diskutera aktuella områden och lära av varandras erfarenheter.

Håll ögonen öppna för nya fokus­grupper och tipsa oss gärna om områden ditt företag är intres­serade av delta i. 

Nuvarande fokus­grupper

  • Industriell digita­li­sering
  • Ledarskap och lean

Kontakta oss för mer information

Foto av Johan Bengtsson
Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan