Skip to content

Industriell IT 15 YH-poäng

Datum: 17 majPlats: Distans

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns nu möjligheten att kostnads­fritt läsa den fristående kursen Industriell IT 15 YH-poäng.

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Kursen Industriell IT 15 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Klarar du kursen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Hur kommu­ni­cerar människa, maskin och process med varandra?

Få inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. I kursen studeras upplägg, metoder, utrustning, funktion samt konfiguration av vanligt förekommande system. Exempel på kunskapsområden är nätverkstopologier, OSI-modellen, standarder, protokoll samt programmeringsverktyg för uppbyggnad, konfigurering och felsökning.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2 
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans på halvfart under 4 veckor.

Ansök senast 10 maj

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 10 maj. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter. 

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes för mer information

Johannes Persson
Coach
johannes.​persson@​gtc.​com

0708 – 58 19 13


← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?